logo
Home » Aanbod » Seminaries » Voordelen voor startende ondernemingen: een globaal overzicht is verrijkend - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Voordelen voor startende ondernemingen: een globaal overzicht is verrijkend - GENT (18/28 G)

De laatste jaren heeft de wetgever tal van fiscale voordelen ingevoerd voor startende ondernemingen. Denk hierbij aan de winwinlening, de tax shelter voor startende ondernemingen, de fiscale stimulans inzake crowdlending. Het toepassingsgebied van een aantal van deze regels werd doorheen de jaren uitgebreid; zo is de winwinlening niet langer voorbehouden voor startende ondernemingen, en zullen ook investeringen in groeibedrijven in aanmerking komen voor de tax shelter.

Tijdens dit seminarie wordt een uitgebreid overzicht geboden van de fiscale gunstmaatregelen waarop starters (en – desgevallend – hun investeerders) zich kunnen beroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met actuele wetgeving. Zo zal onder meer dieper ingegaan worden op de Wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen, en het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (het luik inzake de vennootschapsbelasting van deze wet werd ondertussen geformaliseerd in een andere wet: de Wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting; de wijzigingen op niveau van de personenbelasting, waaronder de verduidelijking welke bedrijfsleiders toepassing kunnen maken van de tax shelter voor startende ondernemingen, wordt verwacht opgenomen te worden in een nieuwe wet).

Verder zal de nodige aandacht zal besteed worden aan de verschillende maatregelen op niveau van de (gedeeltelijke) vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Er wordt niet enkel ingegaan op de specifieke regeling voor starters (geënt op de Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015), maar tevens op de nieuwe regels van toepassing op percelen waarop een erkende incubator gevestigd is (KB van 9 april 2017, BS 18 april 2017). Tijdens het seminarie, zullen de toepassingsvoorwaarden voor deze maatregelen verder verduidelijkt worden.

Daarnaast wordt ook stilgestaan bij een aantal nieuwe regels die vervat liggen in het Zomerakkoord (geformaliseerd bij Wet van 25 december 2017, BS 29 december 2017), en de specifieke uitzonderingen die werden opgenomen voor startende ondernemingen.

Tenslotte zal kort stilgestaan worden bij de VVPRbis-regeling. Deze maatregel geldt niet specifiek voor startende ondernemingen, maar het is voor dergelijke ondernemingen wel van belang erover te waken de toepassingsvoorwaarden van deze maatregel te respecteren, teneinde te vermijden dat het recht op het verlaagd tarief roerende voorheffing – onbedoeld – verloren gaat.

Spreker

Anne Mieke Vandekerkhove
Tax Manager bij Deloitte fiduciaire, Praktijkassistente KU Leuven