logo
Home » Aanbod » Seminaries » Vereffeningen in het nieuwe vennootschapsrecht:: vennootschapsrechtelijk luik - E-SEMINARIE
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 14 mei 2020
van

On demand

Opmerkingen:

Het seminarie is beschikbaar vanaf 14 mei 2020 en duurt 3,5 uur.

U kan zich nog tot 31 augustus 2020 inschrijven om dit seminarie on demand te volgen.

Dit seminarie komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Vereffeningen in het nieuwe vennootschapsrecht : vennootschapsrechtelijk luik (20/27 E1)

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de vereffeningsprocedure ingrijpend hervormd. De hervorming beoogt de invoering van een soepele vereffeningsprocedure als sluitstuk van een modern vennootschapsrecht. De rol van de externe accountant, revisor, commissaris wordt daarbij nog belangrijker dan vroeger. Ook de fiscaliteit speelt een belangrijke rol bij de vereffening van een vennootschap.

Het seminarie wordt gesplitst over 2 sessies. Tijdens deze seminaries krijgt u een praktijkgerichte analyse van de vereffeningsprocedure, zowel vennootschapsrechtelijk, boekhoudkundig als fiscaal:
- Mr. Eric Spruyt
, van het kantoor Berquin Notarissen, neemt het vennootschapsrechtelijk deel voor zijn rekening.
- Peter Verbanck, Partner bij Verbanck, Plas & Partners, neemt het fiscaal luik op zich.

U kan zich inschrijven voor de twee sessies samen (20/27 E) aan een voordelig tarief of voor de sessies afzonderlijk (20/27 E1 of 20/27 E2).

Vanzelfsprekend worden de voornaamste krachtlijnen van de nieuwe vereffeningsprocedure besproken, onder meer de versoepeling van de vereffeningsprocedure voor niet-deficitaire (of batige) vereffeningen, de uitbreiding van het toepassingsgebied van de ééndagsprocedure en de geboden oplossingen inzake de problematieken omtrent de bestemming van vergeten activa, de aansprakelijkheid aangaande vergeten passiva en de heropening van de vereffening.

Tijdens het vennootschapsrechtelijk deel komen o.a. volgende vragen aan bod:
• onder welke voorwaarden kunt U een vereffening in één akte doen?
• Stappenplan bij een gewone ontbinding en vereffening.
• Hoever reikt de aansprakelijkheid van de vereffenaar?
• Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening?
• Welke publicaties moeten gebeuren in het Belgisch Staatsblad?
• Op welk tijdstip wordt bepaald wanneer er sprake is van een deficitaire of niet-deficitaire
vereffening?
• ….
Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder of financieel verantwoordelijke die begaan is met de vereffening van een vennootschap.

Spreker

Eric Spruyt
Notaris-vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en FHS