logo
Home » Aanbod » Seminaries » Vereffeningen in het nieuwe vennootschapsrecht : vennootschapsrechtelijk en fiscaal luik - E-SEMINARIE
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 320
Datum: 14 mei 2020
van

On demand

Opmerkingen:

Het vennootschapsrechtelijk luik is beschikbaar vanaf 14 mei 2020 (20/27 E1).
Het fiscaal luik is beschikbaar vanaf 19 juni 2020 (20/27 E2).
Elke sessie duurt 3,5 uur.

U kan zich nog tot 31 augustus 2020 inschrijven om dit seminarie on demand te volgen.

Het seminarie komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Vereffeningen in het nieuwe vennootschapsrecht : vennootschapsrechtelijk en fiscaal luik - E-SEMINARIE (20/27 E)

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de vereffeningsprocedure ingrijpend hervormd. De hervorming beoogt de invoering van een soepele vereffeningsprocedure als sluitstuk van een modern vennootschapsrecht. De rol van de externe accountant, revisor, commissaris wordt daarbij nog belangrijker dan vroeger. Ook de fiscaliteit speelt een belangrijke rol bij de vereffening van een vennootschap.

Het seminarie wordt gesplitst over 2 sessies. Tijdens deze seminaries krijgt u een praktijkgerichte analyse van de vereffeningsprocedure, zowel vennootschapsrechtelijk, boekhoudkundig als fiscaal:
- Mr. Eric Spruyt, van het kantoor Berquin Notarissen, neemt het vennootschapsrechtelijk deel voor zijn rekening.
- Peter Verbanck, Partner bij Verbanck, Plas & Partners, neemt het fiscaal luik op zich.

U kan zich inschrijven voor de twee sessies samen (20/27 E) aan een voordelig tarief of voor de sessies afzonderlijk (20/27 E1 of 20/27 E2).

Vanzelfsprekend worden de voornaamste krachtlijnen van de nieuwe vereffeningsprocedure besproken, onder meer de versoepeling van de vereffeningsprocedure voor niet-deficitaire (of batige) vereffeningen, de uitbreiding van het toepassingsgebied van de ééndagsprocedure en de geboden oplossingen inzake de problematieken omtrent de bestemming van vergeten activa, de aansprakelijkheid aangaande vergeten passiva en de heropening van de vereffening.

 Ook de volgende topics komen ter sprake:
• onder welke voorwaarden kunt U een vereffening in één akte doen?
• Stappenplan bij een gewone ontbinding en vereffening.
• Hoever reikt de aansprakelijkheid van de vereffenaar?
• Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening?
• Welke publicaties moeten gebeuren in het Belgisch Staatsblad?
• Op welk tijdstip wordt bepaald wanneer er sprake is van een deficitaire of niet-deficitaire
vereffening?
• Hoe worden deeluitkeringen behandeld bij de uitkerende vennootschap en bij de ontvanger
van de liquidatieboni?
• Het aanleggen van liquidatiereserves in de vereffeningsperiode.
• Let op met belastbare meerwaarden!
• Wat doet u met een belastingvrije investeringsreserve?
• Wat zijn de aanrekeningsregels voor uitkeringen?
• Hoe zit het met de in te houden bedrijfsvoorheffing en de voorafbetalingen?
• Welke btw-herzieningen moet u verrichten?
• Problematiek van de deficitaire vereffening.
• Wat met latere belastingcontroles en de hieruit voortvloeiende schulden?
• …

Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder of financieel verantwoordelijke die begaan is met de vereffening van een vennootschap.

SPREKERS
Eric Spruyt
Notaris-vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en FHS
Peter Verbanck
Partner bij Verbanck, Plas & Partners