logo
Home » Aanbod » Seminaries » Update en actualiteit inzake inkomstenbelastingen - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 04-05-20
tot 31-10-20
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 - E-SEMINARIE

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Update en actualiteit inzake inkomstenbelastingen - LAAKDAL

Zoals de traditie het wil, wordt in dit seminarie naar het einde van het jaar toe, op de eerste plaats een overzicht gegeven  van de belangrijkste wijzigingen aan de wetgeving inzake personen- en vennootschapsbelasting tijdens het kalenderjaar 2019. De klemtoon ligt daarbij vooral op de wijzigingen die van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2020. Aandacht gaat ook naar de nieuwe administratieve standpunten die via verschillende circulaires zijn gepubliceerd in 2019.

Wat de vennootschapsbelasting betreft, zal in dit seminarie uitgebreid worden stilgestaan bij de fiscale gevolgen van de invoering van het nieuw vennootschapsrecht.

Tijdens  het seminarie krijgen ook de volgende onderwerpen de nodige aandacht:

- vrijstelling van personenbelasting van bepaalde vergoedingen bij overdracht van erfpacht en opstal
- vrijstelling van waarschijnlijke waardeverminderingen en voorziening voor risico’s en kosten (verschillende benadering in personen- en vennootschapsbelasting)
- mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget: wat is de stand van zaken vandaag?
- belastbaarheid van bezoldigingen en voordelen ontvangen van een buitenlandse verbonden vennootschap
- opleidingspremies en opleidingsbudget
- wijzigingen aan de fiscale regeling van vergoedingen aan vrijwilligers
- de nieuwe stelsels van vrij aanvullend pensioen voor werknemers en zelfstandigen
- nieuwe definitie van het referentiejaar bij de taxatie van o.a. achterstallige bezoldigingen
- nieuwe belastingverminderingen (o.a. voor de premie rechtsbijstandsverzekering.

Daarnaast wordt ook, eveneens aansluitend bij de traditie, geïnformeerd over ondertussen ingediende wetsontwerpen met bepalingen die uitwerking hebben vanaf het volgende jaar. Blikvanger is voorzeker het initiatief van het Vlaamse Gewest om de woonbonus af te schaffen. Maar ook de federale, weliswaar ontslagnemende regering, heeft nog een aantal wijzigende maatregelen voorbereid. Ook daarvan zal tijdens het seminarie de laatste stand van zaken worden toegelicht.
Tenslotte zal gewezen worden op reeds vroeger goedgekeurde maatregelen die voor het eerst van toepassing zullen zijn vanaf het aanslagjaar 2021. De nieuwe regels i.v.m. de aftrekbaarheid van de kosten van bedrijfswagens staan daarbij centraal.