logo
Home » Aanbod » Seminaries » Tweede pensioenpijler: nieuwigheden inzake de POW en POZ - GENT
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 22 november 2019
van 9.00 tot 12.30 uur

GENT
Clemenspoort vzw
Overwale 3
9000 GENT

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> dinsdag 26 november 2019 van 14.00 tot 17.30 uur in BRUSSEL

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Tweede pensioenpijler: nieuwigheden inzake de POW en POZ - GENT (19/153 G)

De VAPZ-regeling (tweede pensioenpijler) blijft tot op vandaag een populaire maatregel: de premies zijn aftrekbaar als beroepskost en er kan een aanvullend pensioen mee worden opgebouwd. De opgebouwde pensioenkapitalen zijn echter niet zo spectaculair groot. In de praktijk zien we dan dat zelfstandige bedrijfsleiders veelal naar een IPT grijpen om hun pensioen verder uit te bouwen. Tot vóór 30 juni 2018 werden “zelfstandigen van een éénpersoonszaak” of “vrijberoepers in hoofdberoep” in de kou gelaten. Zij beschikten immers niet over deze mogelijkheid. De Wet van 30 maart 2018 heeft deze discrepantie ondertussen opgelost door een aanvullend pensioen voor zelfstandigen in te voeren (POZ). De betaalde POZ-premies komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30% op voorwaarde dat er geen pensioenkapitaal wordt gevormd dat hoger is dan de 80%-grens. De berekening van de 80%-grens binnen de POZ heeft een volledig eigen invulling. Hierbij moet rekening worden gehouden met het wettelijk pensioen en de andere aanvullende pensioenen van de tweede pijler, “uitgedrukt in renten”. Concreet betekent dit dat, wanneer een pensioen wordt uitgekeerd in de vorm van een kapitaal, de kapitaaluitkering moet worden omgezet in een rente om na te gaan of de 80%-grens werd nageleefd. Via het KB van 2 mei 2019 werden de modaliteiten voor de omzetting gepubliceerd. De berekening van de 80%-grens zal op praktische wijze worden aangetoond. Hierbij wordt verwezen naar de visie van de minister van Financiën.

De tweede pensioenpijler staat ook open voor werknemers. Tot vóór 2004 kon dit enkel op initiatief van de werkgever. In het kader van de WAP werd deze regeling uitgebreid en kon de werknemer onder bepaalde voorwaarden binnen het stelsel van “individuele voortzetting” van zijn werkgever eisen dat er jaarlijks 1500 euro werd ingehouden voor de opbouw van zijn aanvullend pensioen. Wegens onvoldoende succes, werd er op 27 december 2018 het nieuw stelsel “vrij aanvullend pensioen voor werknemers” (POW) ingevoerd. Het betreft een upgrade van het stelsel van “individuele voortzetting”, niet qua pensioenbijdrage, maar wel qua toepassingsvoorwaarden.

Tijdens dit seminarie wordt zowel de regeling van de POZ als POW op praktische wijze besproken. Hierbij komen volgende vragen aan bod:

- wie kan genieten van POZ en POW?
- Wat zijn de toepassingsvoorwaarden van de POW?
- Hoeveel bedraagt de maximale VAPW-pensioenbijdrage voor werknemers? Hoe ziet het fiscaal stelstel eruit?
- Is POW interessanter dan pensioensparen en langetermijnsparen of niet?
- Kan het VAPZ-pensioencontract in het kader van de POW gebruikt worden voor de financiering van vastgoedprojecten?
- Hoe wordt de 80%-grens van de POZ ingevuld? Hoe moet de proratering van andere pensioenen gebeuren? Wat is het standpunt van de minister? Wat is de impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen?
- Kunnen kapitaaluitkeringen in het kader van de POZ omgezet worden in rente-uitkeringen?
- Wordt winstreservering met aanleg van liquidatiereserve een alternatieve vorm van interne pensioenopbouw?
- Nieuwe uitkeringsregels aanvullende pensioenen: tegen eind 2018 moeten die geïmplementeerd worden, maar er rijzen nog heel wat vragen, vooral voor de bestaande contracten met eindleeftijd 60 jaar.
- Nieuwe Assuralia-gedragscode inzake verlenging invaliditeitsverzekering (ingang juni 2017).
- Diverse vraagstukken inzake vastgoedfinanciering via de tweede pijler (vruchtgebruik, lage interestvoeten leiden tot nieuwe inzichten en belangrijke verschuivingen, impact nieuwe uitkeringsregels, …).
- Wat zijn de voornaamste verschillen tussen het POZ-stelsel en het VAPZ-stelsel?

Spreker

Chantal Hendrickx
Advocaat Advocatenkantoor Chantal Hendrickx