logo
Home » Aanbod » Seminaries » Tax Shelter voor start-ups en scale-ups: nieuwe regels en verschilpunten - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 21 juni 2019
van 13.30 tot 17.00 uur

LAAKDAL
De Vesten
Kanaalweg 6 bus 1
2430 Laakdal

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> Woensdag 19 juni 2019 van 14.00 tot 17.30 uur in BRUSSEL 
> Donderdag 20 juni 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in GENT

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Tax Shelter voor start-ups en scale-ups: nieuwe regels en verschilpunten - LAAKDAL (19/26 L)

In dit seminarie wordt eerst en vooral aandacht besteed aan de tax shelter voor start-ups van art. 145/26 WIB92.

Natuurlijke personen die rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap (kleine vennootschap of microvennootschap) of via een crowdfundingplatform (rechtstreeks of onrechtstreeks via een financieringsvehikel) hebben recht op een belastingvermindering van 30 of 45%. Ook indien zij deze aandelen onrechtstreeks verwerven is een belastingvermindering van 30% mogelijk: via nieuwe rechten van deelneming op naam in een openbaar startersfonds of private startersprivak, die op hun beurt investeren in aandelen van startende vennootschappen.  Op die manier wil de wetgever kleine vennootschapen van maximum 4 jaar oud die nood hebben aan kapitaal voor de financiering van hun start, ondersteunen.

Sinds de invoering ervan is de regelgeving aan diverse wijzigingen onderhevig geweest. Zo hebben de wetten van 18 december 2016, 17 december 2017 en 26 maart 2018 een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Maar een recent voorontwerp van wet schaft de versoepelingen die de wet van 26 maart 2018 met ingang van aanslagjaar 2019 heeft ingevoerd, weer af en dit ook met ingang van aanslagjaar 2019. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, biedt dit seminarie een uitgelezen kans om weer helemaal mee te zijn met de nieuwste regels.

Met ingang vanaf aanslagjaar 2019 werd de Tax Shelter voor start-ups uitgebreid met de Tax Shelter voor scale-ups, gericht op groeibedrijven van minstens 4 jaar oud. (art. 145/27 WIB92). Ook deze belastingvermindering wordt in dit seminarie besproken. Er wordt aandacht besteed aan de circulaire 2018/C/111 van 13 september 2018 die ondermeer een nuttig overzicht geeft van de verschilpunten tussen beide regelingen. Meer in het bijzonder komen aan bod:
- de vraag n.a.v. welke investering de belastingvermindering kan bekomen worden;
- op welke manier kan geïnvesteerd worden;
- de voorwaarden ten name van de vennootschap inzake personeel;
- de voorwaarden te voldoen over de laatste twee aanslagjaren voorafgaand aan de volstorting van de aandelen;
- het tarief van de belastingvermindering;
- het maximumbedrag van de fiscaal aangemoedigde inbrengen.

Spreker

Anne Mieke Vandekerkhove
Tax Manager bij Deloitte fiduciaire, Praktijkassistente KU Leuven