logo
Home » Aanbod » Seminaries » Successieplanning voor wedersamengestelde gezinnen - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Successieplanning voor wedersamengestelde gezinnen - LAAKDAL (18/152 L)

Familiale vermogensplanning in wedersamengestelde of nieuw samengestelde gezinnen vraagt een bijzondere en doordachte strategie. Als één van de partners die een nieuw gezin vormen, afstammelingen heeft uit een vroegere relatie, kunnen er op het vlak van de vereffening-verdeling van de nalatenschap diverse problemen ontstaan.

Dit is zeker het geval als er in het nieuwe gezin ook gemeenschappelijke kinderen zijn. Spanningen tussen kinderen en hun stiefouder, conflicten tussen gemeenschappelijke kinderen en stiefkinderen kunnen worden vermeden of minstens worden beperkt. Ook de belangen van de nieuwe partners moeten veilig gesteld worden. Als de relatie tussen een ouder en zijn kinderen uit een vorig huwelijk of relatie blijvend verstoord is, rijst soms zelfs de vraag of volledige onterving op één of andere wijze kan georganiseerd worden. Welk soelaas brengt het nieuw erfrecht? Biedt het beding van aanwas een oplossing?

In dit seminarie worden zowel de erfrechtelijke als de (huwelijks)vermogensrechtelijke knelpunten die zich in dergelijke situaties kunnen voordoen, ontrafeld en wordt er gezocht naar mogelijke en evenwichtige oplossingen en beschermingstechnieken.

Ook gaat de nodige aandacht naar het nieuwe huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Welke nieuwe perspectieven biedt de nieuwe wetgeving? Biedt het familiepact perspectieven? Er wordt ook nagegaan welke verkrijgingen tegen het tarief in rechte lijn kunnen gebeuren, en meer bepaald wordt aandacht besteed aan de regelingen in de drie gewesten in de behandeling van stiefkinderen, adoptieve kinderen, zorgkinderen en -kleinkinderen, zowel wat successierecht als registratierecht betreft. Met ingang van 1 september 2018 geldt er tevens een nieuwe erfbelasting in het Vlaamse gewest. Wat is hiervan de impact?
Dit seminarie is bestemd voor deelnemers die reeds een voldoende basiskennis bezitten van erfrecht, successierecht en vermogensrecht.

Sprekers

Stéphanie Berghman
Advocaat Deknudt Nelis Advocaten
Guillaume Deknudt
Advocaat-vennoot Deknudt Nelis Advocaten