logo
Home » Aanbod » Seminaries » Successieplanning voor minderjarigen en wilsonbekwame meerderjarigen - GENT
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 185
Datum: 19 december 2018
van 09.00 tot 12.30 uur

GENT
Holiday Inn, Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Opmerkingen:

 

Dit seminarie vindt ook plaats op:

Maandag 26 november 2018 van 13.30 tot 17.00 uur te Laakdal

 

Deelnemers die ook inschrijven op het seminarie

-
Meerwaarden op aandelen - GENT (18/184 G)
dat plaatsvindt op dezelfde dag, krijgen gratis een lichte lunch aangeboden.

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Successieplanning voor minderjarigen en wilsonbekwame meerderjarigen - GENT (18/177 G)

Op dit moment bestaan er verscheidene statuten om meerderjarige personen te vertegenwoordigen of bij te staan, indien zij niet zelf in staat zijn om rechtshandelingen te stellen.

Deze waren lange tijd verouderd en zeer complex. De Wet van 17 maart 2013 heeft het statuut van de wilsonbekwamen hervormd tot één algemeen beschermingsstatuut.

Wat is een wilsonbekwame meerderjarige? Wat is het verschil tussen “wilsonbekwame” en “handelingsonbekwaamheid”? Wat is het verschil tussen de buitengerechtelijke bescherming en de rechterlijke bescherming?

Is successieplanning door wilsonbekwame meerderjarigen voortaan mogelijk? Welke vormen kan deze successieplanning aannemen? Wanneer is er sprake van een geldige volmacht? Kan de lasthebber vrij gekozen worden? Wanneer eindigt de lastgeving? Welke rechtshandelingen kan de wilsonbekwame stellen in vertegenwoordiging van een lasthebber? Welke sanctie bestaat er bij niet-naleving van de beschermingsmaatregel?

Ook minderjarigen zijn handelingsonbekwaam. De onbekwaamheid situeert zich niet alleen op het materieelrechtelijke niveau. Ook op formeelrechtelijk vlak is de minderjarige handelingsonbekwaam. Het is van uiterste belang dat u voor uw minderjarige kinderen de juiste keuzes maakt en hun een optimale bescherming biedt indien het noodlot zou toeslaan, zodat hun toekomst veiliggesteld is. Wie is minderjarig? Wat is de bevoegdheid van de ouders, voogd, pleegvoogd op het vlak van het beheer van de goederen van de minderjarige? Waaruit bestaat het erfrecht van het kind? Wat is de positie van de partner? Welke reservataire rechten hebben de minderjarigen? Welke impact heeft het nieuwe erfrecht? Waarom wel of niet  aan successieplanning doen met minderjarige kinderen? Welke regeling bestaat er voor stiefkinderen? Speelt het huwelijkscontract een belangrijke rol in de successieplanning van de minderjarige? Spreekt de wet Valckeniers of de Assepoesterclausule tot de verbeelding? Welke planningstechnieken met onmiddellijke gevolgen voor het kind bestaan er? Welke vormen van vermogenplanning zonder onmiddellijke gevolgen voor het kind bestaan er? Welke tarieven zijn van toepassing?


Spreker

Ferenc Ballegeer
Advocaat