logo
Home » Aanbod » Seminaries » Successieplanning voor minderjarigen en wilsonbekwame meerderjarigen - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 13 maart 2019
van 14.00 tot 17.30 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> Woensdag 13 februari 2019 van 09.00 tot 12.30 uur in GENT

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Successieplanning voor minderjarigen en wilsonbekwame meerderjarigen - BRUSSEL (18/177 B)

Vroeger bestonden er verscheidene statuten om meerderjarige personen te vertegenwoordigen of bij te staan, indien zij niet zelf in staat zijn om rechtshandelingen te stellen.
Deze waren lange tijd verouderd en zeer complex. De Wet van 17 maart 2013 heeft het statuut van de wilsonbekwamen hervormd tot één algemeen beschermingsstatuut.
- Wat is een wilsonbekwame meerderjarige?
- Wat is het verschil tussen “wilsonbekwaamheid” en “handelingsonbekwaamheid”?
- Wat is het verschil tussen de buitengerechtelijke bescherming en de rechterlijke bescherming?
- Is successieplanning door wilsonbekwame meerderjarigen voortaan mogelijk?
- Welke vormen kan deze successieplanning aannemen? Wanneer is er sprake van een geldige volmacht?
- Kan de lasthebber vrij gekozen worden?
- Wanneer eindigt de lastgeving?
- Welke rechtshandelingen kan de wilsonbekwame stellen in vertegenwoordiging van een lasthebber en wat zijn de grenzen?
- Welke sanctie bestaat er bij niet-naleving van de beschermingsmaatregel?

Bij een planning voor minderjarige kinderen is het ook van belang dat u voor hen de juiste keuzes maakt en hun een optimale bescherming biedt indien nodig, zodat hun toekomst veiliggesteld is.
- Wat is de bevoegdheid van de ouders, voogd, pleegvoogd op het vlak van het beheer van de goederen van de minderjarige?
- Waaruit bestaat het erfrecht van het kind? Wat is de positie van de partner, ook na een breuk?
- Welke reservataire rechten hebben de minderjarigen?
- Welke impact heeft het nieuwe erfrecht, en met name wat met de erfovereenkomst?
- Waarom wel of niet aan successieplanning doen met minderjarige kinderen?
- Welke fiscale regeling bestaat er voor stiefkinderen?
- Speelt het huwelijkscontract een belangrijke rol in de successieplanning van de minderjarige?
- Welke planningstechnieken met onmiddellijke gevolgen voor het kind bestaan er?
- Welke vormen van vermogenplanning zonder onmiddellijke gevolgen voor het kind bestaan er?
- Welke belastingtarieven zijn van toepassing?

Recentelijk werden via de Wet van 21 december 2018 een aantal hervormingen doorgevoerd in de buitengerechtelijke en de rechterlijke bescherming, nl.
- de zorgvolmacht kan voortaan ook om persoonlijke zaken vast te leggen en beperkt zich niet langer tot de goederen;
- de zorgvolmacht laat ook beheershandelingen toe;
- de verplichte registratie van de herroeping;
- het verplichte overleg tussen de lasthebber en de lastgever ;
- de wijzigingen aan de procedure van de rechterlijke bescherming ;
- de permanente evaluatieplicht ;
- het nieuwe centraal register.

Spreker

Ferenc Ballegeer
Advocaat