logo
Home » Aanbod » Seminaries » Schenkingen en erfovereenkomsten - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Schenkingen en erfovereenkomsten - BRUSSEL (18/39)

Op 1 augustus 2017 verscheen de langverwachte Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake in het Belgisch Staatsblad. Deze wet moderniseert het Belgisch erfrecht en zorgt ervoor dat het aansluit bij de actuele keuzevormen van samenleven binnen een gezin en bij het gegeven dat steeds vaker hersamengestelde gezinnen worden gevormd.

Minder voor de hand liggend is dat het nieuwe erfrecht ook de spelregels rond schenkingen grondig wijzigt. Zo focust het nieuwe erfrecht op wat er bij het overlijden niet meer in het vermogen zit, m.a.w. op datgene wat tijdens het leven werd weggeschonken. Op die manier wil de wetgever verhinderen dat iemand zijn hele hebben en houden weggeeft en zo zijn erfgenamen onterft.

In dit seminarie wordt dit alles haarfijn uitgelegd door een specialist terzake. Volgende vragen krijgen een antwoord:

- Waarom spelen schenkingen uit het verleden een rol op het ogenblik van het overlijden?
- Welke schenkingen spelen een rol voor de inbreng in de nalatenschap?
- Hoe moeten schenkingen worden ingebracht? Speelt de aard van het geschonken goed eenrol?
- Kan ik nog bedingen dat mijn kind de hem geschonken goederen in natura in mijn nalatenschapmoet brengen?
- Wat als een echtgenoot een schenking heeft gedaan met voorbehoud van een levenslangvruchtgebruik en dit niet gestipuleerd was in de schenkingsakte?
- Het belang om de waarde van de geschonken goederen correct in de akte op te nemen.-Kan ik de destijds in de schenkingsakten opgenomen waarden nog reviseren?
- Wat als de begiftigde tijdens het leven van de schenker niet volledig over het geschonkenvermogen kan beschikken?
- Op welke wijze kunnen de goederen rechtstreeks aan de kleinkinderen worden geschonken?De zgn. generatiesprong?

Op welke wijze kan ik overeenkomsten over mijn nalatenschap sluiten (de zgn. erfovereenkomsten)? Welke vormvoorschriften dien ik hier voor te nemen? Kunnen erfgenamen aan hun recht op inkorting verzaken? Wat is het onderscheid tussen erfovereenkomsten onder bezwarende en kosteloze titel?

Op welke wijze kunnen geldige aanwasovereenkomsten in de toekomst opstellen?

Gezien de nieuwe regels rond schenkingen en erfovereenkomsten in werking treden vanaf 1 september 2018, is het absoluut noodzakelijk nu reeds de nieuwe kennis te verwerven teneinde op een doordachte manier aan successieplanning te kunnen doen.

Spreker

Jos Ruysseveldt
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS