logo
Home » Aanbod » Seminaries » Samenwerkingsverbanden in de medische en paramedische sector: praktijkvoorbeelden ter verduidelijking - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Samenwerkingsverbanden in de medische en paramedische sector: praktijkvoorbeelden ter verduidelijking - BRUSSEL (19/178 B)

Medische prestaties, met uitzondering van esthetische ingrepen, zijn vrijgesteld van btw. Nu bestaat de mogelijkheid dat artsen hun activiteiten bundelen via een artsenpool. Veelal bestaat die artsenassociatie in de praktijk uit een artsenvennootschap waarbij het gebruik van de praktijk gedeeld wordt onder de verschillende geneesheren. Voor de aanwending van de medische apparatuur, het gebouw, de diensten van de secretaresse, …,  wordt dan een vergoeding betaald via inhouding van een vast bedrag op de ontvangen erelonen. Opdat onderlinge aanrekeningen binnen de artsenassociatie vrijgesteld worden van btw, moet er worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 44, §2 bis Wbtw.

Ingevolge de Wet van 26 mei 2016, werd het toepassingsgebied voor de kostendelende vereniging (artikel 44, §2 W. btw), met ingang van 1 juli 2016, verruimd. Zo kan de vrijstelling voor onderlinge aanrekeningen in de toekomst nog enkel ingeroepen worden als de samenwerkingsovereenkomsten spontaan werden aangegeven bij de fiscale administratie. Op deze manier verwerft de fiscus zicht op de bedragen en afspraken binnen de artsenassociatie. Ook werd er voorzien in een versoepeling van de vrijstellingsvoorwaarden voor ondermeer leden van de vereniging die gedeeltelijke btw-handelingen verrichten. Onlangs heeft de fiscale administratie een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin ze een reeks Frequently Asked Questions heeft opgenomen om de oorspronkelijke circulaire van 12 december 2016 te verduidelijken.

Tijdens dit seminarie krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden een overzicht van de nieuwe vrijstellingsregeling. Hierbij komen alle mogelijke problemen waarmee samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector geconfronteerd worden aan bod.

Sprekers

Wannes Gardin
Jurist Vandelanotte
Jurgen Opreel
Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS, Lector UC Leuven Limburg