logo
Home » Aanbod » Seminaries » Recht van erfpacht en opstal - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Recht van erfpacht en opstal - BRUSSEL (18/187 B)

Reeds vóór het ontstaan van België werden de klassieke figuren van erfpacht en de opstal in een wetgevend kader gestopt (10 januari 1824).

In vele fiscale planningen wordt gewerkt met een recht van erfpacht of opstal op een grond of een gebouw. Welke voordelen bieden deze rechten voor diegene die het recht verleent en voor diegene die het recht verkrijgt ?

Vooraleer de fiscale aspecten van deze zakelijke rechten besproken worden, gaat de aandacht naar de civielrechtelijke rechten en verplichtingen van de partijen die bij de vestiging van deze rechten betrokken zijn, en naar de mogelijkheden om deze contractueel te moduleren. Het kan interessant zijn te weten in welke mate de partijen in onderling overleg mogen afwijken van bepaalde wettelijke voorschriften en zelf voorwaarden en modaliteiten kunnen afspreken. Welke voordelen biedt dit voor de taxplanner?

Ook komt de impact van de wijziging van het voorontwerp van het Burgerlijk Wetboek, dat belangrijke perspectieven biedt voor de stapeling van eigendomsrechten, aan bod.

Daarna komt het fiscaal gedeelte aan bod. Achtereenvolgens zullen behandeld worden :

-het fiscaal regime bij de vestiging van een recht van erfpacht en opstal;

-het fiscaal regime dat van toepassing is op de vergoedingen die voor het uitoefenen van deze rechten betaald worden tijdens de looptijd van het contract;

-het fiscaal regime dat op het einde van het contract van toepassing is als constructies overgenomen worden door de eigenaar van het onroerend goed.

In het fiscaal deel komen zowel aspecten van inkomstenbelastingen, BTW als registratierechten ter sprake.

Sprekers

Vincent Sagaert
Advocaat Eubelius Advocaten, Prof. KULAK en Universiteit Antwerpen
Philippe Salens
Senior Counsel EY Tax Consultants