logo
Home » Aanbod » Seminaries » Recente standpunten en beslissingen van VLABEL - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Recente standpunten en beslissingen van VLABEL - LAAKDAL (18/156 L)

Het minste wat kan gezegd worden, is dat de Vlaamse Belastingdienst zeer productief is en met de regelmaat van de klok nieuwe standpunten (en bijstellingen van die standpunten) publiceert. Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gebracht van al de recentste en belangrijkste standpunten en beslissingen van VLABEL.

Zo komen onder meer aan bod:

- Afstand onverdeelde delen onroerend goed door vennootschap aan een vennoot;
- Fiscale gevolgen van de onttrekking van een onroerend goed uit de vennootschap;
- Natrekkingsproblematiek inzake einde recht van opstal;
- Verlenging van het vruchtgebruik;
- Gesplitste aankoop vruchtgebruik - blote eigendom van onroerende goederen, m.i.v. de gesplitste aankoop onder de Wet Breyne;
- Split asset deal erfpacht - tréfonds;
- Fiscale gevolgen van aanwasbedingen betreffende niet-onverdeelde goederen;
- Fiscale vraagstukken met betrekking tot een Belgische private stichting;
- Aanpassingen modaliteiten schenking en statuten burgerlijke maatschap;
- Basisvoorwaarden voor het verkrijgen en behoud van de verlaagde tarieven inzake verkooprecht van 7 %, 6 % en 1 % voor de eigen woning;
- Schenking van levensverzekering;
- Schenking van de blote eigendom van aandelen van een familiale vennootschap;
- Meeneembaarheid;
- Wijziging huwelijkscontract voorafgaand aan de schenking;
- Inbreng in de huwgemeenschap van eigen goederen gevolgd door een schenking aan de kinderen;
- …

Naast standpunten en beslissingen, wordt ook een overzicht gegeven van al de recente wetgeving die een impact hebben op de erf- en registratiebelasting.

Dit seminarie wil u een helpende hand bieden door de recente VLABEL-standpunten op te lijsten en concrete oplossingen voor te stellen, waarmee u in de dossiers aan de slag kan. Op deze manier willen wij het voor u makkelijk maken om terug de bomen door het bos te zien.

een familiale vennootschap;

- Meeneembaarheid;

- Wijziging huwelijkscontract voorafgaand aan de schenking;

- Inbreng in de huwgemeenschap van eigen goederen gevolgd door een schenking aan de kinderen;

- …

Naast standpunten en beslissingen, wordt ook een overzicht gegeven van al de recente wetgeving die een impact hebben op de erf- en registratiebelasting.

Dit seminarie wil u een helpende hand bieden door de recente VLABEL-standpunten op te lijsten en concrete oplossingen voor te stellen, waarmee u in de dossiers aan de slag kan. Op deze manier willen wij het voor u makkelijk maken om terug de bomen door het bos te zien.

Sprekers

Liesbeth Franck
Advocaat Cazimir advocaten, organisator en lid van de Estate Planning Skill Group Gent-Kortrijk
Tim Melis
Advocaat-vennoot Cazimir advocaten