logo
Home » Aanbod » Seminaries » Procedure inzake btw - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 120
Datum: 07 februari 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Procedure inzake btw - BRUSSEL (19/136 B)

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure.

Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de dienst voorafgaande beslissingen en de dienst fiscale bemiddeling.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

Alle facetten van de btw-procedure worden behandeld, te beginnen met de controlemaatregelen bij de btw-belastingplichtige, maar ook bij derden en het visitatierecht. Daarnaast wordt nagegaan welke bewijsmiddelen de btw-wetgeving de administratie ter beschikking stelt, inclusief de bijzondere bewijsmiddelen i.v.m. de btw op onroerend goed. Verder volgen de rechtzettingsprocedure, met de correctie-opgave en het proces-verbaal en het recht van de administratie om een aanslag van ambtswege te vestigen.

De wettelijke maatregelen om de invordering van de btw veilig te stellen worden niet vergeten: het dwangbevel, de opening van een bijzondere rekening, de inhouding van het creditsaldo en andere waarborgen waarover de btw-administratie beschikt.

Een bijzondere plaats krijgen de verjaringstermijnen in de btw-wetgeving, zowel wat betreft de controle, de invordering en de teruggaaf.

Spreker

Wim Panis
Vennoot Stibbe, Gastdocent FHS