logo
Home » Aanbod » Seminaries » Principes van successierecht (2 lessen)
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 240
Datum: 11 februari 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

2 dinsdagen:
11/02 en 18/02/2020 van 13.30 tot 17.00 uur

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Principes van successierecht (2 lessen) (20/62 B)

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

De lessenreeks start met enkele sessies waarin de aandacht wordt gevestigd op de principes van het erfrecht, het vermogensrecht en het successierecht. Daarna wordt onderzocht op welke wijze testament, schenking en huwelijkscontract instrumenten kunnen zijn van successieplanning. Hoe het vermogen een bepaalde bestemming geven en er toch zo lang mogelijk controle op uitoefenen, is een vraag die in deze lessenreeks ook een antwoord krijgt. Speciale aandacht krijgt ook het item van de overdracht van een familiale onderneming.

Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige lessenreeks, ontvangen gratis het standaardwerk “Praktijkgids successieplanning” van professor mr. Jos Ruysseveldt. Zij betalen 1.200 euro voor de volledige reeks.

Afzonderlijke inschrijving op één of meer sessies is mogelijk. Van de deelnemers die zich afzonderlijk inschrijven voor de uiteenzettingen over de ‘planningsinstrumenten en controlemechanismen‘ wordt verwacht dat zij de basisprincipes van erf- en vermogensrecht kennen.

Tijdens twee namiddagen worden de belangrijkste principes van het successierecht toegelicht. Bijzondere aandacht krijgen de zogenaamde fictiebepalingen. Ze maken de successiebelasting verschuldigd op bepaalde handelingen gesteld tijdens het leven van de overledene, binnen een successieplanning. Verder komen aan bod: de waardering van het actief van de nalatenschap, het aftrekbaar passief, de vaststelling van de belastbare grondslag, de tarieven in de verschillende Gewesten en de aangifteverplichting.

Spreker

Anton van Zantbeek
Advocaat Rivus, Gastdocent KU Leuven en FHS