logo
Home » Aanbod » Seminaries » Principes van Europees Fiscaal Recht - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Principes van Europees Fiscaal Recht - BRUSSEL (20/92 B)

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s e basisprincipes van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Het Europees belastingrecht is niet meer weg te denken uit de fiscale praktijk. In deze sessie worden de belangrijkste fiscale richtlijnen besproken, waaronder de moeder-dochterrichtlijn en de interest-royalty richtlijn. Ook besteden we ruim aandacht aan de impact van de EU-verdragsvrijheden en de arresten van het Hof van Justitie op de toepassing van de Belgische fiscale regelgeving. Daarnaast wordt ingegaan op een bijzonder actueel thema, met name het verbod van (fiscale) staatssteun en de daarbij horende vraag of dit verbod de fiscale creativiteit van de lidstaten aan banden legt?

Spreker

Tom Jansen
Afdelingshoofd Dienst Internationaal FOD Financiën, Prof. FHS, Lid kernredactie Fiscale Actualiteit