logo
Home » Aanbod » Seminaries » Praktijkvoorbeelden hervorming vennootschapsbelasting n.a.v. definitieve teksten
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Praktijkvoorbeelden hervorming vennootschapsbelasting n.a.v. definitieve teksten (18/23)

Nu de langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting eindelijk een feit is, en de betreffende wetteksten in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, breekt voor menig beroepsbeoefenaar een tijd aan van instuderen van de nieuwe regelgeving. Maar het hoeft niet gezegd dat er een groot verschil bestaat tussen het kennen van de regelgeving en het toepassen ervan in de praktijk, en het is niet al goud wat blinkt… het zal “rekenen” worden!

FHS-Seminaries wil u een helpende hand bieden door het organiseren van een seminarie waar de nieuwste wetgeving aan de hand van praktische oefeningen wordt geïllustreerd. In het seminarie worden de voornaamste maatregelen uit de Wet van 25 december 2017 houdende hervorming van de vennootschapsbelasting opgelijst en toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Op die manier worden de gunstige en minder gunstige effecten van de nieuwe regelgeving optimaal duidelijk gemaakt en weet u na afloop van het seminarie waar er mogelijk fiscale addertjes onder het gras schuilen.

Worden bijvoorbeeld op een concrete en praktische wijze bekeken, de nieuwe minimumbezoldiging (45.000 euro, 75.000 euro of nog een ander bedrag) die vennootschappen aan ten minste één van hun bedrijfsleiders moeten toekennen in het kader van enerzijds het tarief in de vennootschapsbelasting en anderzijds de nieuwe heffing, de fiscale afhandeling van een kapitaalvermindering, het stelsel van de aftrekbare autokosten en de professionele meerwaarden op auto’s, de vooruitbetaalde kosten of als zodanig geboekte kosten, de hervorming van de aftrek voor risicokapitaal, de nieuwe aanrekeningsregels t.a.v. een aantal aftrekposten, de tariefdaling in de vennootschapsbelasting, de nieuwe fiscaal-cijfermatige regels i.v.m. de tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten,…

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven