logo
Home » Aanbod » Seminaries » Praktijkcursus reorganisaties van vennootschappen
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Praktijkcursus reorganisaties van vennootschappen (17/123)

Reorganisaties blijven meer dan ooit het fiscale werkveld domineren. Ontbinding en vereffening, fusie, splitsing, inbreng, overdracht van een bedrijfstak, het zijn er maar enkele voorbeelden van.

Deze verrichtingen zijn veelal economisch en operationeel gedreven, maar kunnen aanzienlijke negatieve fiscale gevolgen hebben indien de implementatie ervan niet adequaat gebeurt. Tijdens deze seminariereeks wordt op praktische wijze een overzicht gegeven van de fiscale aspecten in de directe belastingen van de verschillende vormen van reorganisatie. Naast de theorie komt de praktijk ruimschoots aan bod en dit aan de hand van casussen waarmee de sprekers in het recente verleden zijn geconfronteerd.

Volgende themata worden behandeld:

1. Ontbinding en vereffening
Sprekers : Peter Cnockaert en Phlippe Salens

Tijdens deze sessie komen volgende onderwerpen aan bod: fiscale behandeling van opbrengsten en kosten vanaf het moment van de ontbinding, fiscale kost naar aanleiding van de verdeling maatschappelijk vermogen in hoofde van de verschillende partijen betrokken bij de vereffening, antimisbruikbepaling, aanleg van liquidatiereserve,…

2. Zetelverplaatsing
Spreker: Bart De Smet

Wat zijn de fiscale gevolgen van een zetelverplaatsing? Hoe behandelt de fiscale Administratie immigrerende en emigrerende vennootschappen? Met welke Europese richtlijnen moet rekening gehouden worden? Stroken de Belgische exitheffingen met het Europees Recht? Is de fiscale neutraliteit gewaarborgd? Hoe zal de nieuwe exittaks eruit zien na omzetting van de Anti Tax Avoidance Directive richtlijn 2016/1164? Hoe verloopt de invordering van de exit heffing in geval van internationale zetelverplaatsing? Boekhoudkundige aspecten, antimisbruikbepaling, …

3. Fusie en splitsing
Sprekers: Nick Van Gils en Erik Suijs

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op het fiscaal regime van belaste versus belastingvrije fusie/splitsing, boekhoudkundige aspecten, antimisbruikbepaling, …. Tevens worden grensoverschrijdende fusies en splitsingen aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht.

4. Inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen
Spreker: Chris Vandermeersche

In deze sessie wordt ingegaan op de fiscale behandeling van de inbreng van roerende en onroerende goederen, belaste versus belastingvrije inbreng, bepaling van het fiscaal resultaat, aftrek van verliezen, antimisbruikbepaling, …. Tevens worden grensoverschrijdende inbrengen aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht.

 

Volledigheidshalve wordt ook de zienswijze van de Dienst Voorafgaande Beslissingen weergegeven.

De sprekers kunnen allen bogen op een uitgebreide praktische ervaring met het onderwerp dat zij behandelen.

Sprekers

Peter Cnockaert
Business Tax Services partners EY Tax Consultants
Bart Desmet
International Tax Services senior manager EY Tax Consultants
Philippe Salens
Senior Counsel EY Tax Consultants
Erik Suijs
Transaction Tax senior manager EY Tax Consultants
Chris Vandermeersche
Vennoot Ernst & Young Business Tax Services, Gastdocent FHS
Nick Van Gils
Transaction Tax partner EY Tax Consultants, Prof. FHS