logo
Home » Aanbod » Seminaries » Practicum belastingvoordelen voor de hypothecaire leningen - E-SEMINARIE
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 27 augustus 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

Real time

Opmerkingen:

Het seminarie wordt real time gegeven op 27/8/2020. U kan zich echter inschrijven tot 18/12/2020 om het ON DEMAND te volgen.

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Practicum belastingvoordelen voor de hypothecaire leningen - E-SEMINARIE (20/107 R)


Recentelijk heeft de Administratie drie circulaires gepubliceerd over de belastingverminderingen in de personenbelasting voor uitgaven verricht in het kader van hypothecaire leningen. De circulaires bevatten een FAQ en bespreken het belastingstelsel van uitgaven gedaan in de drie gewesten, en dit voor aanslagjaar 2020. U bent ongetwijfeld op de hoogte van de fiscale aspecten verbonden aan hypothecaire leningen. Maar kent u ook alle praktische finesses?

In dit seminarie wordt een praktijkgericht overzicht gegeven van het belastingstelsel van toepassing op uitgaven verricht in het kader van hypothecaire leningen. Alhoewel ook op de bijzonderheden in het Waals en Brussels Gewest wordt gewezen, wordt in het seminarie voornamelijk gefocust op belastingplichtigen waarvan de fiscale woonplaats op 1 januari 2020 gevestigd was in het Vlaams Gewest. Wat betreft de hypothecaire leningen aangegaan voor de eigen woning vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019, en de daarmee verband houdende individuele levensverzekeringen, wordt aan de hand van praktijkgevallen besproken wanneer men recht heeft op de geïntegreerde woonbonus. Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op de afschaffing van de geïntegreerde woonbonus voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2020. Wat betreft de hypothecaire leningen aangegaan vóór 2016 en de daarmee verband houdende individuele levensverzekeringen wordt bekeken welke uitgaven nog in aanmerking komen voor de klassieke woonbonus in Vlaanderen. Aandacht wordt ook besteed aan hypothecaire leningen die betrekking hebben op een vervreemde woning met hypotheekoverdracht. Een andere topic die in dit seminarie aan bod zal komen is de situatie waarin een deel van de eigen woning wordt verhuurd aan de vennootschap en de situatie waarin een deel van de eigen woning wordt gebruikt voor de eigen zelfstandige beroepswerkzaamheid. Ook hypothecaire leningen aangegaan voor een andere woning, eventueel in het buitenland,  dan de eigen woning worden besproken.

Spreker

Maurice De Mey
Belastingconsulent, Prof. FHS