logo
Home » Aanbod » Seminaries » Optimalisatie van de belastingvoordelen: Vlaanderen houdt grote schoonmaak - GENT
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 02 december 2019
van 09.00 tot 12.30 uur

GENT
Clemenspoort vzw
Overwale 3
9000 GENT

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> dinsdag 19 november 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in LAAKDAL
> maandag 25 november 2019 van 14.00 tot 17.30 uur in BRUSSEL

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Optimalisatie van de belastingvoordelen: Vlaanderen houdt grote schoonmaak - GENT (19/164 G)

Het minste wat kan gezegd worden, is dat er veel beweging is in het domein van de belastingverminderingen. Met de regelmaat van de klok worden bestaande verminderingen door de wetgever gewijzigd, zien nieuwe verminderingen het daglicht en verdwijnen bestaande belastingverminderingen. Hoog tijd dus om eens een tour d’horizon te maken langs alle verminderingen die thans in voege zijn en hun voorwaarden en modaliteiten te bestuderen.

Bestaande belastingverminderingen die onlangs door de wetgever werden gewijzigd, zijn bijvoorbeeld de vermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen van art. 14526 WIB92. Deze vermindering werd vanaf aj. 2019 door de wet van 26 maart 2018 op belangrijke punten aangepast. Noteer dat de Wet van 28 april 2019 deze versoepelingen voor aj. 2020 schrapt. Ook de regelgeving van de vermindering voor giften van art. 14533 WIB92 werd door de wetgever aangepast, dit vanaf aanslagjaar 2018. Ook heeft de wetgever met ingang van aj. 2019 het duaal pensioensparen ingevoerd: naast de mogelijkheid om tot 960 EUR pensioenspaarbijdragen te storten met een belastingvermindering van 30 % (gewoon pensioensparen), wordt vanaf aanslagjaar 2019 een nieuwe optie geboden om tot 1.230 EUR pensioenspaarbijdragen te storten, maar dan wel met een belastingvermindering van slechts 25 % (verhoogd pensioensparen). Ook de berekeningswijze van de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten wordt met ingang van 1 januari 2019 aangepast om te verhelpen aan de pensioenval en activiteitsval. Ook de wijzigingen (vanaf aj. 2018) aan de belastingvermindering voor overwerk van art. 154bis WIB92 zal in dit seminarie niet ontbreken.

Nieuwe belastingverminderingen die met ingang van aj. 2019 het levenslicht zagen, zijn de vermindering voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een private privak (art. 14526/1 WIB92),  de vermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van groeibedrijven (art. 14527 WIB92) en de vermindering voor de uitgaven betaald als bijdragen en premies voor de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (art. 1451, 1°bis WIB92). Verder werd er vanaf aj. 2018 een bijkomende belastingvermindering voor de kosten van kinderoppas in het leven geroepen ten voordele van alleenstaande ouders met een laag inkomen die de bijkomende verhoging van het belastingvrij minimum genieten (art. 14535 WIB92). Tot slot voerde de wet van 11 maart 2018 vanaf aj. 2019 een belastingvermindering voor uitgaven gedaan in het kader van een (binnenlandse of interlandelijke) adoptieprocedure waarin een erkende adoptiedienst tussenkomt (art. 14548 WIB92).

Om het afsluiten van rechtsbijstandsverzekeringen te stimuleren, heeft de wetgever voor aj. 2020 een belastingvermindering ingevoerd. De modaliteiten komen tijdens dit seminarie aan bod. Onthoud dat de vermindering ook kan worden toegestaan in het geval er niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Ook de Vlaamse decreetgever heeft zich op het vlak van nieuwe belastingverminderingen niet onbetuigd gelaten: middels een decreet van 7 juli 2017 heeft zij het bestaande PWA-stelsel op een eigen leest geschoeid via de invoering van het nieuwe stelsel van het wijk-werken. Op fiscaal vlak geeft de aankoop van wijk-werkcheques recht op een belastingvermindering van 30 % in de personenbelasting (art. 14521 WIB92 zoals van toepassing in het Vlaams Gewest). Daarnaast heeft zij middels een decreet van 20 april 2018 ook de bestaande belastingvermindering i.v.m. uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van niet-verhuurde beschermde monumenten en landschappen die toegankelijk zijn voor het publiek (art. 14536 WIB92 zoals van toepassing in het Vlaams Gewest) aangepast. Ook de op stapel staande beperking van de Vlaamse vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen van art. 14530 WIB92 zoals van toepassing in het Vlaams Gewest) tot de uitgaven die uiterlijk op 31 december 2018 werkelijk worden betaald, komt aan bod. Daarnaast zie we een aantal belastingverminderingen verdwijnen, nl. belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid, gaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen en belastingvermindering voor in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen.

Bij elke tik van de klok wordt er op federaal of gewestelijk niveau een nieuwe belastingvermindering ingevoerd, of een wijziging uitgevoerd. In dit seminarie worden alle thans bestaande belastingverminderingen gedetailleerd besproken. Het opzet van het seminarie is vanzelfsprekend heel praktijkgericht en bedoeld om u een overzicht te geven van het kluwen van de wetgeving.


Spreker

Maurice De Mey
Belastingconsulent, Prof. FHS