logo
Home » Aanbod » Seminaries » Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 120
Datum: 20 april 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap - BRUSSEL (20/88 B)

Deze opleiding wordt on-line in real time aangeboden op de geplande datum en tijdstip.
Nadien zal dit seminarie via een weblink nog twee weken consulteerbaar zijn.
De documentatie en slides worden eveneens digitaal toegestuurd.

Deze lessenreeks fiscaliteit en onroerend goed richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerend goed verrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisbeginselen betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 960 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Onroerend goed kan ingebracht worden, maar ook “uitgebracht”. Uitbreng of overdracht kan gebeuren aan een aandeelhouder, een vennoot of de bedrijfsleider. Wat zijn daarvan voor iedere partij de fiscal gevolgen?

Behandeld worden de aspecten van registratierechten, btw en inkomstenbelastingen. Bijzondere aandacht gaat naar het onroerend goed dat in onverdeeldheid is aangekocht tussen de bedrijfsleider en de vennootschap en dat overgelaten wordt aan de bedrijfsleider.

Sprekers

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS
Eric Spruyt
Notaris-vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en FHS