logo
Home » Aanbod » Seminaries » Ontbinding en vereffening van een vennootschap: juridische, fiscale en boekhoudkundige analyse - GENT
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 185
Datum: 17 december 2018
van 9.00 tot 12.30 uur

GENT
Holiday Inn, Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Opmerkingen:

 

Dit seminarie vindt ook plaats op:

- Vrijdag 19 oktober 2018 van 13u30-17u00 in Laakdal

 

Deelnemers die ook inschrijven op het seminarie "Fiscale consolidatie: alvast een voorproefje - GENT (18/179 G)" dat plaatsvindt op dezelfde dag, krijgen gratis een lichte lunch aangeboden.

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Ontbinding en vereffening van een vennootschap: juridische, fiscale en boekhoudkundige analyse - GENT (18/167 G)

Gezien de vele vennootschapsrechtelijke, fiscale en boekhoudkundige aspecten die er aan verbonden zijn, verloopt de ontbinding en vereffening van een vennootschap niet steeds van een leien dakje. Denk maar aan: de deficitaire vereffening, de vereffening in één akte, btw-herziening, voorschotten aan aandeelhouders, de liquidatiebonus, aansprakelijkheid voor fiscale schulden, bestuurdersaansprakelijkheid, uitkering in natura, …

Tijdens het seminarie wordt vooreerst ingegaan op de juridische en boekhoudkundige aspecten van de ontbinding en vereffening. De nadruk ligt evenwel op de fiscale gevolgen. Zo komen o.a. aan bod: de fiscale behandeling van opbrengsten en kosten vanaf het moment van de ontbinding, de fiscale kost naar aanleiding van de verdeling van het maatschappelijk vermogen in hoofde van de verschillende partijen betrokken bij de vereffening, de antimisbruikbepaling, behaalde meer- of minderwaarden op IMVA en MVA, niet langer voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarden, ...

Niet te vergeten is de (bijzondere) liquidatiereserve. Waar de gewone liquidatiebonus een roerende voorheffing ondergaat van 30%, kan de (bijzondere) liquidatiereserve onder bepaalde voorwaarden worden uitgekeerd aan 17%. Ingevolge de Zomerwetgeving wordt het tarief voor nieuwe reserves opgeschroefd naar 20%.

Tijdens het seminarie wordt het totaalplaatje van de ontbinding en vereffening in beeld gebracht, zodat u na afloop van het seminarie inzicht heeft in de gevaren van deze procedure.

Spreker

Philippe Salens
Senior Counsel EY Tax Consultants