logo
Home » Aanbod » Seminaries » Onroerende leasing - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Onroerende leasing - LAAKDAL (18/160 L)

In dit seminarie worden de fiscale gevolgen van een onroerend leasingcontract onderzocht.

In de eerste plaats wordt stilgestaan bij de private onroerende leasing (art. 10, § 2 WIB92), waarbij een natuurlijk persoon (bedrijfsleider, zaakvoerder, aandeelhouder) een onroerend goed dat hij in eigendom heeft, aan zijn vennootschap in leasing geeft.

Volgende topics komen vast en zeker aan bod :

- de fiscale gevolgen bij het aangaan van het leasingcontract;

- de fiscale gevolgen gedurende de looptijd van het leasingcontract (zowel voor de natuurlijk persoon-leasinggever als voor de vennootschap-leasingnemer);

- de fiscale gevolgen op het einde van het leasingcontract;

- de contractuele aspecten van onroerende leasing (op te nemen clausules, rechten en verplichtingen, beëindiging);

- onroerende leasing als alternatief voor erfpacht en opstal.

Ook de onroerende leasing die zich afspeelt in de beroepssfeer komt in dit seminarie aan bod. Een leasingmaatschappij bouwt een nieuw onroerend goed of koopt een bestaand onroerend goed, op specifieke aanwijzing van de investeerder. De leasingmaatschappij stelt het goed vervolgens ter beschikking van de leasingnemer gedurende een contractueel vastgestelde termijn. De leasingnemer betaalt daarvoor de overeengekomen vergoeding. Na afloop van het contract heeft de leasingnemer het recht om de eigendom of het zakelijk recht van het geleasde goed over te nemen.

Volgende punten worden besproken :

- Met welke aspecten inzake inkomstenbelastingen moet men rekening houden ?

- Het verlenen van een gebruiksrecht op een onroerend goed is een handeling die in beginsel vrijgesteld is van btw. Het contract van onroerende leasing, de zgn. btw-lease, vormt daarop een uitzondering, maar enkel onder strikt bepaalde voorwaarden. Welke voorwaarden moeten er worden vervuld? Welke alternatieven bestaan er (zakelijke rechten, aangekondigde “optionele” btw-verhuur, dienstencentrum, etc.) en hoe aantrekkelijk zijn die?

- Wat is het verschil tussen operationele onroerende leasing en financiële onroerende leasing ? Wat zijn de respectievelijke voor- en nadelen ?

Tot slot wordt in het seminarie ook aandacht besteed aan "sale and lease back" verrichtingen. Meer bepaald wordt dieper ingegaan op enkele alternatieve mogelijkheden (o.a. gebruik van zakelijke rechten) bij de realisatie van dergelijke verrichting, op de boekhoudrechtelijke verwerking en de fiscale gevolgen.

Sprekers

Korneel Decroix
Counsel Eubelius, Gastdocent FHS
Philippe Hinnekens
Advocaat DLA Piper, Prof. UC Leuven-Limburg, Gastdocent FHS