logo
Home » Aanbod » Seminaries » Onroerend goed in registratie- en erfbelasting - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Onroerend goed in registratie- en erfbelasting - BRUSSEL

In dit seminarie staat het onroerend goed centraal in het fiscale speelveld van de registratie- en erfbelasting. Is vastgoed nog steeds de fiscale melkkoe van weleer of tekent zich een kentering af in positieve zin ? De meest recente fiscale ontwikkelingen zowel op legislatief vlak als terzake rechtspraak en administratieven beslissingen, Vlabel-standpunten en rulings worden onder de aandacht geplaatst.

Ofschoon de focus in hoofdzaak zal liggen op het Vlaams Gewest zullen ook belangrijke nieuwe aandachtspunten in het Brussels Hoofdstelijk Gewest en in het Waals gewest kort de revue passeren.

In eerste instantie zal het verkooprecht onder de schijnwerpers geplaatst worden. Volgende thema's komen o.a. aan bod:
- Welke tarieven beheersen thans de vastgoedmarkt in de drie gewesten ?
- Woe wordt deze belasting concreet berekend ?
- Wanneer kan er veinzing of tekortschatting in het spel zijn en hoe worden deze fiscaal afgestraft ?
- Wat bij dispuut met de ontvanger over de belastbare grondslag en de verkoopwaarde van het goed ? en is er heden ten dage nog plaats voor een verkoop tegen "familieprijs" en is dit nog zinvol als planningstechniek ?
- Quid bij verkoop van vruchtgebruik of blote eigendom ? Welke vrijstellingen en gunstregimes bestaan er thans? Hoe kan er op een fiscaalvriendelijke manier verwisseld worden van koper tussen compromis en notariƫle akte ?

Uiteraard zal ook stilgestaan worden bij de belangrijke hervorming van het Vlaamse verkooprecht die in principe op 1 juni 2018 in werking zal getreden zijn (met o.a. de afschaffing van het bestaand abattement doch met behoud van de meeneembaarheid, het verlaagd tarief van 7% voor de enige eigen woning, de extra-korting van 1% voor wie na de aankoop zogenaamde energetische werken uitvoert, de afschaffing van de het klein beschrijf en de nieuwe gunstregeling met abattement voor huizen die een bepaald prijsniveau niet overstijgen, de bijkomende korting voor wie een monument koopt enz.). Maar ook in het Waals Gewest zijn er belangrijke nieuwigheden (Decreet 13 december 2017) zoals de afschaffing van het tarief van 15%, de inwerkingtreding van het Waals abattement en de invoering van een tarief van 6% bij aankoop op lijfrente). En in het Brussels Gewest werd een abattement ingevoerd bij aankoop van bouwgrond of woningen op plan (Ordonnantie 14 december 2017).

In tweede orde wordt het onroerend goed in de erfbelasting belicht. Ook hier heeft de Vlaamse regering hervormingen aangekondigd die hun beslag zouden krijgen in 2018. Verder wordt nagegaan in welke mate en hoe concreet onroerend goed (in het bijzonder de gezinswoning) desgevallend kan ontsnappen aan erfbelasting ? En quid met onroerend goed als onderdeel van het familiebedrijf ?

In het seminarie zal verder ook aandacht worden besteed aan een resem nieuwe regels inzake registratie- en erfbelasting als gevolg van recente wetswijzigingen (zoals het Decreet van 8 december 2017) waarbij het onroerend goed centraal staat. Zoals: de nieuwe regels inzake waardering van onroerend goed door een schatter-expert, de invoering van een algemene definitie van het begrip "bouwgrond", de mogelijkheid tot gedeeltelijke teruggave van schenkbelasting bij renovatie, de maatregelen inzake de betaling van het aanvullend verkooprecht bij prijsbewimpeling en veinzing enz.