logo
Home » Aanbod » Seminaries » Onroerend goed en de patrimoniumvennootschap - BRUSSEL 2
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Onroerend goed en de patrimoniumvennootschap - BRUSSEL 2 (18/53 2)

Na de hervorming van de vennootschapsbelasting is het uitermate van belang voor een belegger in onroerend goed om na te gaan of hij zijn onroerend vermogen wil beheren in persoonlijke naam, dan wel via een patrimoniumvennootschap. In deze sessie wordt eerst stilgestaan bij het nut en de werking van een patrimoniumvennootschap na de hervorming. Onderzocht wordt welke wijzigingen er van belang zijn voor de vennootschap en welke invloed zij zullen hebben. We denken hierbij aan de bezoldiging van 45.000 EUR, de wijziging in afschrijvingen, de gespreide taxatie volgens art. 47 WIB92, voorzieningen voor risico’s en kosten, de aftrek voor risicokapitaal enz… het is zonder twijfel zo dat de keuze voor een patrimoniumvennootschap grondig moet (her-)bekeken worden.

We maken hierbij tevens een vergelijking gemaakt tussen het fiscaal regime van de opbrengsten van het onroerend goed in de personen- en de vennootschapsbelasting.

Tijdens het seminarie komen volgende thema’s aan bod:

- het begrip en de motieven voor de oprichting van een patrimoniumvennootschap;
- de invloed van de hervorming van de vennootschapsbelasting;
- een vergelijking van de periodieke inkomsten van een onroerend goed in de personenbelasting versus de vennootschapsbelasting;
- casus en praktische voorbeelden.

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven