logo
Home » Aanbod » Seminaries » Mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding, cash for cars, aftrekbaarheid van autokosten en belastbaarheid gebruik firmawagens - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 06 juni 2019
van 14.00 tot 17.30 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> woensdag 22 mei 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in GENT
> dinsdag 28 mei 2019 van 09.00 tot 12.30 uur in LAAKDAL

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding, cash for cars, aftrekbaarheid van autokosten en belastbaarheid gebruik firmawagens - BRUSSEL (19/34 B)

Op donderdag 28 februari 2019 werd de Wet inzake het mobiliteitsbudget goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Datum van inwerkingtreding: 1 maart 2019

De bedrijfswagen is een hot topic in de Belgische media. Door de mobiliteitsproblemen op de Belgische wegen en de milieu- en klimaatproblematiek verhoogt de druk op de regering om iets te doen aan het wereldwijd gekende voordelige regime van de bedrijfswagen. De laatste tijd is er dan ook niet toevallig erg veel veranderd op het vlak van inkomstenbelastingen in dit verband. Zo werden de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget ingevoerd. Werknemers kunnen sinds 2018 immers kiezen voor de (niet zo populaire) mobiliteitsvergoeding waarbij een de wagen wordt ingewisseld voor een bedrag in cash dat even voordelig belast wordt als de bedrijfswagen. Door enkele aanpassingen die onlangs werden doorgevoerd, hoopt de wetgever het systeem aantrekkelijker te maken. Ondertussen werd er echter al een alternatief uitgewerkt dat vanaf maart  2019 van toepassing is: het mobiliteitsbudget. Via deze regeling kunnen werknemers in ruil voor hun huidige bedrijfswagen kiezen voor een milieuvriendelijke wagen, duurzame mobiliteitsoplossingen zoals onder andere trein, tram en bus en een cash vergoeding. Langs werkgeverszijde geldt dan weer dat de kost voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen vanaf 2020 de hoogte ingaat doordat de aftrek in de vennootschapsbelasting beperkt zal worden.

In dit seminarie is het de bedoeling om dieper in te gaan op de fiscale aspecten van het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding. Daarnaast zullen we ook de beperking van de aftrek van de kosten van bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting en de fiscaliteit van bedrijfswagens in het algemeen bespreken.

Volgende vragen krijgen o.a. een antwoord:
- met betrekking tot het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding:
- wat houdt het in?
- Wie komt ervoor in aanmerking?
- Hoeveel bedraagt het?
- Wat is de fiscale behandeling?
- Welke van de twee opties is het meest voordelig?
- Is een combinatie van beide systemen mogelijk?
- Kan je twee keer genieten van het mobiliteitsbudget/vergoeding indien je over twee bedrijfswagens beschikt?

- met betrekking tot de beperking van de aftrek van de kosten van bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting:
- wat zijn de nieuwe regels?
- wat is de financiële impact voor de  werkgever (aan de hand van cijfervoorbeelden)?

Sprekers

Bart Lombaerts
Director PwC Belgium
Maxime Duymelinck
Manager PwC