logo
Home » Aanbod » Seminaries » Meerwaarde bij de vervreemding van een onroerend goed - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 120
Datum: 30 maart 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Meerwaarde bij de vervreemding van een onroerend goed - BRUSSEL (20/87 B)

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerendgoedverrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 960 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Het fiscaal regime van de verwezenlijkte meerwaarden in de personen- en vennootschapsbelasting. In de personenbelasting: onderscheid naargelang het onroerend goed aangewend wordt voor een zelfstandige activiteit of louter privaat bezit is. Tevens wordt onderscheid gemaakt naargelang het gaat om een eenmalige verrichting of niet.

In geval van bedrijfsmatige aanwending van het goed kan het gunstregime van de gespreide taxatie van de meerwaarden van toepassing zijn.

Aan bod komt ook de overdracht van een onroerend goed met verlies en het fiscaal gevolg daarvan.

Sprekers

Nathalie Maes
Partner Moore Stephens Belgium
Eric Spruyt
Notaris-vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en FHS