logo
Home » Aanbod » Seminaries » Managementvergoedingen: een verwittigd man is er twee waard - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Managementvergoedingen: een verwittigd man is er twee waard - BRUSSEL (18/37 B)

In de praktijk wordt er vaak gewerkt met een managementvennootschap om bepaalde bestuurs- of managementprestaties uit te voeren. De redenen hiervoor zijn legio: beperking van de aansprakelijkheid, herstructurering, … maar een managementvennootschap brengt ook financiële en fiscale consequentie met zich mee. Door de jaren heen is de managementvennootschap vaak het onderwerp van discussie geweest.

Anders gezegd… de aftrekbaarheid van managementvergoedingen ligt gevoelig bij de fiscale administratie. Het is dus van groot belang een goed dossier met de nodige bewijsstukken om de prestaties te onderbouwen, voor te leggen. Vooreerst wordt er tijdens dit seminarie ingegaan op de dienstverleningsovereenkomst. Wat moet er in de managementovereenkomst staan? Periodiek opgemaakte facturen voor geleverde prestaties? Berekening van de vergoeding van de geleverde prestaties? Wat is het onderscheid tussen een management- en bestuurdersvergoeding? Waar moet u op letten bij het maken van een managementovereenkomst?

Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de fiscale gevolgen. Zijn managementvergoedingen steeds aftrekbaar in het licht van art. 49 WIB92 en moeten daar altijd werkelijke prestaties tegenover staan? Speelt het maatschappelijk doel van de vennootschap een rol bij de aftrekbaarheid van de kosten? Heeft de fiscale administratie het recht de hoogte van de managementvergoedingen in vraag te stellen? Over welke aanvalroutes beschikt de fiscus om de managementvergoeding te verwerpen? Kan bij onvoldoende bewijs de managementvergoeding geherkwalificeerd worden als een abnormaal of goedgunstig voordeel? Zijn managementvergoedingen onderworpen aan btw?

Tijdens dit seminarie wordt aan de hand van recente rechtspraak en beslissingen een overzicht gegeven van de huidige visie van de fiscus op de managementvergoedingen. Hierbij worden bruikbare tips en advies gegeven.

Spreker

Nathalie Maes
Partner Moore Stephens Belgium