logo
Home » Aanbod » Seminaries » Kapitaal verminderen vandaag en morgen. Welk kapitaal?
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Kapitaal verminderen vandaag en morgen. Welk kapitaal? (17/158)

Het begrip “KAPITAAL” moet in fiscalibus met argusogen worden bekeken. Het boekhoudkundig kapitaal stemt niet noodzakelijk overeen met het fiscaal gestort kapitaal.

Na tal van diverse maatregelen geïmplementeerd door de wetgever, kan het fiscaal kapitaal immers bestaan uit: gestort kapitaal, belaste reserves in het kapitaal (met inbegrip van “belaste” reserves voortkomend uit een zgn. interne meerwaarde), vrijgestelde reserves in het kapitaal, uitgiftepremies, geïncorporeerde herwaarderingsmeerwaarden (met inbegrip van herwaarderingsmeerwaarden ingevolge een moeder-dochterfusie), VVPR bis-kapitaal en artikel 537-kapitaal en eventueel geïncorporeerde liquidatiereserves. Het gegeven dat elk van deze bestanddelen zijn eigen fiscal statuut behoudt, maakt de uitkering van kapitaal aan de aandeelhouder niet minder gemakkelijk. Het gebruik van het formulier 328 D (uiteenzetting van de oorsprong van het kapitaal) wint hierbij aan groot belang.

Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat een vermindering van gestort kapitaal niet per definitie vrij van belastingen en roerende voorheffing doorgevoerd kan worden. De vraag stelt zich ook hoe een terugbetaling van kapitaal fiscaal behandeld wordt bij een (Belgische) vennootschap-aandeelhouder. Tenslotte is er de algemene antimisbruikbepaling, die mogelijks als een zwaard van Damocles boven een kapitaalvermindering hangt.

Tijdens deze causerie wordt aan de hand van praktijkgerichte casestudies nagegaan wat de fiscale gevolgen en risico’s zijn bij uitkering van de verschillende bestanddelen van het kapitaal. Is er vennootschapsbelasting dan wel roerende voorheffing verschuldigd? Hoe gebeurt de aanrekening? Mag de belastingplichtige kiezen welke bestanddelen van het kapitaal worden uitgekeerd? Bestaat er een beperking op de uitkering van kapitaal? Hoe ver reikt de vereiste dat een uitkering van gestort kapitaal conform het Wetboek van Vennootschappen dient te gebeuren? Naast deze vragen wordt nagegaan welke optimalisatietechnieken bestaan voor een zo min mogelijke belasting.

Spreker

Wim Vandenberghe
Advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe