logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht erf- en registratiebelastingen - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 04-05-20
tot 31-10-20
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 - E-SEMINARIE

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht erf- en registratiebelastingen - BRUSSEL (19/03 B)

Sinds 1 januari 2015 zijn de Gewesten belast met de inning van de erf- en registratiebelastingen. Voor wat het Vlaamse Gewest betreft, werd de regelgeving ingevolge deze overname grotendeels overgeheveld naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Toch blijven tal van bepalingen federaal. Het is dus van groot belang om na te gaan of een verrichting aanleiding zal geven tot federale of regionale belastingheffing.

Naast de vernieuwing van het koop-, erf- en huwelijksvermogensrecht, heeft de erfbelasting zich ook aangepast. Doel van deze aanpassing bestaat erin het nieuwe erfrecht af te stemmen op de nieuwe samenlevingsvormen. Ook het Vlaamse verkooprecht is gewijzigd met een nieuw 7% -tarief. Nochtans zijn er bepaalde voorwaarden om van dit tarief te kunnen genieten.

Het opzet van dit seminarie bestaat erin de deelnemers een overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen die zich in 2018 hebben voorgedaan op het vlak van de erf- en registratiebelasting. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de wijzigingen wordt naast de wetgeving ook een overzicht gegeven van de circulaires en de belangrijkste rulings en standpunten.

Dit overzichtsseminarie is een absolute must voor iedereen die beroepshalve in aanraking komt met de erf- en registratiebelasting.

Spreker

Jos Ruysseveldt
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS