logo
Home » Aanbod » Seminaries » Internationale tewerkstelling - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 120
Datum: 18 maart 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Internationale tewerkstelling - BRUSSEL (20/96 B)

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s e basisprincipes van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Natuurlijke personen kunnen in internationale context een beroepsinkomen verwerven. Dit kan diverse vormen aannemen naargelang de aard van de tewerkstelling. In deze sessie komt de fiscale behandeling aan bod van de salariëring (lonen en wedden in arbeidsverband), de bestuurdersvergoedingen en inkomsten van sporters.
Tevens wordt kort stilgestaan bij het bijzonder taxatiestelsel voor buitenlandse kaderleden en worden de principes inzake sociale zekerheid i.v.m. grensoverschrijdende arbeid toegelicht.

Spreker

Brigitte Lievens
Counsel Mythra, Prof. FHS