logo
Home » Aanbod » Seminaries » Internationale ondernemingswinsten - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 120
Datum: 26 februari 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Internationale ondernemingswinsten - BRUSSEL (20/93 B)

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie op zoek is naar een opleiding over de basisbeginselen van het fiscal ondernemingsbeleid. De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Hier gaat de aandacht enerzijds uit naar de vraag welk land er t.a.v. ondernemingswinsten heffingsbevoegd is en anderzijds naar de bepaling van de belastbare basis in een relatie tussen een vaste inrichting en het hoofdhuis d.m.v. de directe of indirecte toerekeningsmethode. Ook de fiscale behandeling van de inkomsten van een commissionair in het internationale handelsverkeer komt aan bod.

Spreker

Steven Van Elsuwé
Attaché FOD Financiën