logo
Home » Aanbod » Seminaries » Inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen - GENT (18/182 G)

Bedrijfsleiders en aandeelhouders kunnen op een bepaald moment beslissen om (een deel van) de activiteit van de vennootschap over te dragen aan een andere onderneming. Eén van de wijzen om dit te verwezenlijken is de inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen. De overdracht wordt echter in principe beschouwd als een belastbare transactie en kan dus tot aanzienlijke belastingheffing aanleiding geven.  Vrijstellingsregimes bestaan doch zijn onderworpen aan diverse voorwaarden. Tijdens dit seminarie wordt ingegaan op de fiscale behandeling van de inbreng van roerende en onroerende goederen, bepaling van het fiscaal resultaat, aftrek van verliezen, antimisbruikbepaling, …en dit zowel onder het belaste regime als het belastingvrije regime voorzien in de vennootschapsbelasting en registratierechten. Tevens worden grensoverschrijdende inbrengen aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht. Volledigheidshalve wordt ook de zienswijze van de Dienst Voorafgaande Beslissingen weergegeven.

Spreker

Chris Vandermeersche
Vennoot Ernst & Young Business Tax Services, Gastdocent FHS