logo
Home » Aanbod » Seminaries » Het UBO-register: extern mandaat mogelijk, praktische toepassingen vanaf 30 september aanstaande - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Het UBO-register: extern mandaat mogelijk, praktische toepassingen vanaf 30 september aanstaande - LAAKDAL (19/33 L)

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) werd ingevoerd door de nieuwe antiwitwaswetgeving. Het register verzamelt informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen, VZW’s, stichtingen, trust en fiduciën of ermee vergelijkbare juridische entiteiten.

Tegen uiterlijk 30 september 2019 moeten bestuurders van vennootschappen en andere entiteiten de informatie en documentatie betreffende de uiteindelijke begunstigden communiceren met het zgn. UBO-register. 
Zo kan u sinds 11 januari 2019 als economisch beroepsbeoefenaar gemandateerd worden door uw klanten om deze wettelijke verplichting tijdig te vervullen. De FOD Financiën heeft een FAQ gepubliceerd en uitvoeringsmodaliteiten vastgelegd in een KB van 30 juli 2018.

Tijdens het seminarie zal deze wettelijke verplichting en de praktische modaliteiten uitvoerig worden toegelicht. Zo wordt er besproken:
- wie er kwalificeert als uiteindelijke begunstigde of UBO;
- welke entiteiten er moeten worden geregistreerd;
- welke informatie en documentatie er precies dient te worden verzameld;
- hoe de gegevens praktisch moeten worden gecommuniceerd aan het elektronisch register;
- welke sanctie de niet tijdige nakoming met zich mee kan brengen;
- wie er toegang heeft tot het register;
- welke de rechten van de UBO zijn.

Spreker

Dave van Moppes
Partner Tuerlinckx Tax Lawyers