logo
Home » Aanbod » Seminaries » Hervorming vennootschapsbelasting & éénmanszaak - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Hervorming vennootschapsbelasting & éénmanszaak - BRUSSEL (18/168 B)

De keuze tussen éénmanszaak of vennootschap hangt af van velerlei factoren. Economische, sociale, maar veelal fiscale motieven spelen bij de keuze een belangrijke rol. Vooral de belastingdruk kan een doorslaggevende reden zijn voor het al dan niet oprichten van een vennootschap.

Eén van de stokpaardjes van de hervorming van de vennootschapsbelasting, is de gefaseerde tariefverlaging tot respectievelijk een basistarief van 25 %, en zelfs 20 % voor KMO’s. Alhoewel het tarief van de vennootschapsbelasting werd verlaagd, voert de Wet van 25 december 2017 een minimumbezoldigingsvereiste in van 45.000 euro in. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt er een afzonderlijke aanslag van 5 % gehanteerd.

Tijdens deze sessie worden de voor- en nadelen van de keuze voor een vennootschap of éénmanszaak tegenover elkaar afgewogen. Zodra er gekozen wordt voor een vennootschapsvorm, rijst de vraag naar de beste vennootschapsvorm. In het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht, werd de keuze herleid van een 13-tal naar 4 mogelijke vennootschapsvormen.

Om ondernemers aan te moedigen om via een éénmanszaak te blijven werken, werd ingevolge het Zomerakkoord het tarief van de stopzettingsmeerwaarden in de personenbelasting verlaagd naar 10% voor meerwaarden die worden gerealiseerd vanaf 60 jaar i.h.v. pensionering of bij gedwongen stopzetting.

De fiscale aspecten komen uitgebreid aan bod. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de oprichting, de werking en het einde van de onderneming/éénmanszaak, waarbij zowel aspecten aan bod komen inzake inkomstenbelasting als andere fiscale takken zoals de btw, erfbelasting ..

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven