logo
Home » Aanbod » Seminaries » Hervorming Belgisch holdingstelsel - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Hervorming Belgisch holdingstelsel - BRUSSEL (18/166 B)

België is internationaal bekend als een land waar de holding een interessant middel kan zijn om vennootschapsstructuren fiscaal te optimaliseren. Het werken met een holding kan echter gepaard gaan met een aantal praktische problemen waarmee zelfs een doorgewinterde fiscalist niet altijd raad weet. In het seminarie maken we onder meer duidelijk hoe de wetgever er step-by-step voor gezorgd heeft dat de fiscaal vriendelijke techniek van interne meerwaarden volledig werd geliquideerd.

Voor het zomerreces werd beslist het Belgisch holdingstelsel mee op te nemen in de Zomerwetgeving. Kleine vennootschappen konden voorheen hun meerwaarden op aandelen onder de DBI-taxatievoorwaarde vrijstellen van vennootschapsbelasting. Grote vennootschappen genoten ook van deze vrijstelling, maar ondergingen daarbovenop een afzonderlijke heffing van 0,412 %. Met de hervorming wordt de meerwaardevrijstelling met ingang van 1 januari 2018 volledig afgestemd op de participatievoorwaarden van de DBI-aftrek. Dit houdt in dat de meerwaardevrijstelling voortaan moet voldoen aan 3 criteria.

- Hoe zien deze criteria eruit?

- Wat indien de voorwaarden niet worden nageleefd?

- Bestaat er een uitzondering op dit principe?

- Leidt de proportionele werking van de DBI-taxatievoorwaarde tot een volledige of gedeeltelijke toepassing van de meerwaardevrijstelling?

- Kan de roll-over-bepaling worden toegepast om de oordelen of er is voldaan aan de minimale houdperiode?

- Welke impact heeft de Wet van 25 december 2017 op de ruilmeerwaarden?

- Hoe zien de tarieven voor meerwaarden op aandelen eruit over de periode 2018-2020?

Ook wordt met ingang van 1 januari 2018 het dividendverkeer van de dochtervennootschap naar de holding niet langer fiscaal belemmerd. De Wet van 25 december 2017 verhoogt namelijk het DBI-tarief van 95 % naar 100%. Zodoende kan de holding de ontvangen gelden ten volle aanwenden voor nieuwe investeringen, financieringen, …

Hoewel de maatregelen van het Zomerakkoord worden omschreven als een versterking van het Belgisch holdingregime, lijken deze toch minder positief zijn dan op het eerste zich gedacht. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe manier van aanrekening bij kapitaalvermindering, de beperking van overgedragen DBI-aftrek bij reorganisaties, de afzonderlijke aanslag ingeval van onvoldoende bedrijfsleidersbezoldigingen.

Tijdens het seminarie krijgt u op een praktische wijze een overzicht van de impact van de wijzigingen van de Zomerwetgeving op de Belgische holdingstructuur en wordt bekeken of het nog opportuun is om een holding op te richten.

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven