logo
Home » Aanbod » Seminaries » Globale oefeningensessie en planning in specifieke situaties - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 120
Datum: 28 april 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Globale oefeningensessie en planning in specifieke situaties - BRUSSEL (20/69 B)

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisprincipes betreffende één of meer aangeboden topics.

De lessenreeks start met enkele sessies waarin de aandacht wordt gevestigd op de principes van het erfrecht, het vermogensrecht en het successierecht. Daarna wordt onderzocht op welke wijze testament, schenking en huwelijkscontract instrumenten kunnen zijn van successieplanning. Hoe het vermogen een bepaalde bestemming geven en er toch zo lang mogelijk controle op uitoefenen, is een vraag die in deze lessenreeks ook een antwoord krijgt. Speciale aandacht krijgt ook het item van de overdracht van een familiale onderneming.

Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige lessenreeks, ontvangen gratis het standaardwerk
“Praktijkgids successieplanning” van professor mr. Jos Ruysseveldt. Zij betalen 1.200 euro voor
de volledige reeks.

Afzonderlijke inschrijving op één of meer sessies is mogelijk. Van de deelnemers die zich afzonderlijk inschrijven voor de uiteenzettingen over de ‘planningsinstrumenten en controlemechanismen‘ wordt verwacht dat zij de basisprincipes van erf- en vermogensrecht kennen.

Om een nog beter inzicht te verkrijgen in het belang en de praktische relevantie van de principes die tijdens de vorige sessies werden toegelicht, is in het programma een oefeningensessie toegevoegd. In deze sessie is het de bedoeling om de instrumenten die tijdens de vorige sessies zijn besproken, te combineren en toe te passen op enkele concrete gevallen. Bijzondere aandacht gaat tijdens deze studienamiddag eveneens naar een successieplanning waarbij minder- en meerderjarige kinderen en kwetsbare en beschermde personen zijn betrokken.

Een andere onderwerp dat geprogrammeerd staat, betreft de planning binnen nieuw samengestelde gezinnen.

Spreker

Jos Ruysseveldt
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS