logo
Home » Aanbod » Seminaries » Gesplitste aankoop van onroerend goed - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 120
Datum: 16 maart 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Gesplitste aankoop van onroerend goed - BRUSSEL (20/85 B)

Deze lessenreeks fiscaliteit en onroerend goed richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerend goed verrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisbeginselen betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 960 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Uiteenzetting die vooral draait rond de fiscale aspecten van de verkrijging van de naakte eigendom door partij A en de verkrijging van het vruchtgebruik door partij B. Partij A kan de bedrijfsleider zijn, partij B kan de vennootschap zijn. Partij A kunnen ook kinderen zijn, partij B de ouders.

Wat zijn de fiscale aandachtspunten, zowel wat de directe als de indirecte belastingen betreft. En ook hier wordt de toets met de antimisbruikbepaling beoordeeld.

Sprekers

Leo De Broeck
Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Prof. FHS
Eric Spruyt
Notaris-vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en FHS