logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscaliteit van de bedrijfswagen n.a.v. recente wetswijzigingen - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscaliteit van de bedrijfswagen n.a.v. recente wetswijzigingen - GENT (18/44 G)

De auto vormt het vervoermiddel van de 21ste eeuw. Privé-wagens, bedrijfswagens, geleasde autovoertuigen, carpooling, … Je kan de autovoertuigen niet meer wegdenken uit de maatschappij. Omdat elke lidstaat een aantal standaarden dient na te leven in het kader van het klimaatakkoord, heeft de fiscus een aantal maatregelen genomen om het overmatig gebruik ervan tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld de aftrekbaarheid in functie van CO2-uitstoot. De Wet van 25 december 2017 houdende hervorming van de vennootschapsbelasting brengt een aantal nieuwigheden op het vlak van de autokosten. De wijzigingen zullen plaatsvinden in verschillende stadia.

Vooreerst laten we ons licht schijnen op de beperkte aftrekbaarheid van de autokosten. Blijvende bron van discussie is de fiscale behandeling van doorgerekende kosten waarvan de btw-aftrek of de aftrekbaarheid inzake inkomstenbelastingen aan beperkingen onderworpen is. Het risico bestaat dat de aftrekbeperkingen twee keer worden toegepast. Hoe is dat te verhinderen?

Waar de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting ongewijzigd blijft tot aj. 2020, zal er inzake personenbelasting een grote wijziging plaatsvinden, nl. een gelijkschakeling met de vennootschapsbelasting.

- Zijn kosten van vervuilende wagens aftrekbaar?
- Kan een zelfstandige genieten van een voordeliger tarief indien er gebruik wordt gemaakt van een milieuvriendelijk voertuig?
- Wat indien de auto werd aangekocht vóór 1 januari 2018? Wat na 1 januari 2018?
- Wat dient met te verstaan onder de term “aangekocht”?
- Hoe ziet de berekeningswijze van de aftrekbaarheid eruit na 1 januari 2020?
- Hoe wil de wetgever het gebruik van ‘fake’ hybride voertuigen ontmoedigen?
- Hoe wordt de CO2-uitstootwaarde voor hybride wagens bepaald?

Ook de berekeningswijze voor voordelen van alle aard van hybride voertuigen wordt gewijzigd. Tijdens het seminarie wordt een opfrissing gegeven van de berekeningswijze van het voordeel van alle aard. Hierbij wordt de focus gelegd op de meest courante moeilijkheden in de praktijk. In het kader van de woon-werkverplaatsing wordt evenzeer stilgestaan bij de 40-dagenregel. Ook de carpooling mag niet ontbreken.

Om een totaalbeeld te geven van de fiscaliteit van de bedrijfswagen komen ook de fiscale aspecten van de leasing en renting aan bod.

Sprekers

Bart Lombaerts
Director PwC Belgium
Ingrid Schurmans
Senior Manager PwC
Nele Vandervelden
Senior Manager PwC