logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscale stimulansen voor de werkgever bij aanwerving - GENT
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 09 oktober 2019
van 09.00 tot 12.30 uur

GENT
Clemenspoort vzw
Overwale 3
9000 GENT

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> woensdag 2 oktober 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in LAAKDAL
> woensdag 13 november 2019 van 14.00 tot 17.30 uur in BRUSSEL

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscale stimulansen voor de werkgever bij aanwerving - GENT (19/174 G)

De loonkosten in België behoren tot de hoogste in Europa. De hoge patrimoniale bijdragen vinden hierin zeker een oorzaak.  Omwille van de te hoge loonkosten om nieuw personeel aan te werven, heeft de wetgever voorzien in een reeks van gunstmaatregelen om de aanwerving van nieuwe werknemers te stimuleren.

De bedrijfsvoorheffing vormt één van de elementen waarom de loonkost in België zo hoog is. Om de werkgever tegemoet te komen werd er op verschillende vlakken werd voorzien in een vrijstelling of vermindering van bedrijfsvoorheffing. Denk maar aan de (gedeeltelijke) vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor: nacht- en ploegenwerk, overwerk, de starterslonen voor jongeren, de binnenvaart, bedrijven gelegen in een steunzone, startende ondernemingen, onderzoekers, … Omdat er zoveel maatregelen werden genomen, worden ze allemaal voor u opgelijst.

Via de wet van 26 december 2013 werd (met ingang van 1 januari 2019) een belastingvrijstelling voor “sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut” ingevoerd. De Wet van 11 februari 2019 bracht evenwel een aantal wijzigingen toe aan deze belastingvrijstelling.  Wie kan de vrijstelling toepassen? Wanneer kan deze vrijstelling toegepast worden? Welke bedrag kan er worden vrijgesteld?

Om pasafgestudeerden (jongeren zonder diploma hoger onderwijs) een eerlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt, werd via de Wet van 26 maart 2018 voorzien in een gunstregeling voor startbaanovereenkomsten. Nieuwe werkgevers kunnen voor de eerste werknemer een vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen genieten, zonder beperking in tijd. Ook voor de volgende vijf werknemers kent de RSZ een vermindering toe van € 1550 tot € 450 beperkt tot maximum 13 kwartalen. Binnen deze opleiding gaan we dieper in op de voorwaarden en de mogelijkheden om van deze vermindering gebruik te maken.

In het verlengde van het horecaplan en uit vrees voor een reeks faillissementen door de invoering van de geregistreerde kassa werd via de wet van 16 november 2015 de flexi-job ingevoerd. Het loon van een flexi-jobwerknemer kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Onthoud echter dat niet alles wat hij verkrijgt belastingvrij is. In een FAQ van 27 januari 2017 gaat de fiscale administratie hierop dieper in. Wat is een flexi-job? Welke sectoren worden erkend als flexi-job? Kunnen gepensioneerden gebruik maken van het stelsel? Wat zijn de voorwaarden om als flexi-jobwerknemer te kunnen werken? Hoe ziet de vrijstelling eruit? Wat als er een verbrekingsvergoeding verschuldigd is? Hoe ziet de Dimona-verplichting eruit?

In de loop der jaren werden er verschillende maatregelen ingevoerd, die ondertussen het voorwerp van erratawetgeving zijn geworden. Opdat u terug de bomen door het bos zou zien, krijgt u tijdens dit seminarie een overzicht van alle maatregelen anno 2019 die werden genomen om de aanwerving te stimuleren.

Sprekers

Delphine Vanassche
Belastingconsulent Tax and Legal, Vandelanotte
Anneleen Wydooghe
Expert HR Solutions Vandelanotte