logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscale formulieren op juiste wijze interpreteren en invullen - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscale formulieren op juiste wijze interpreteren en invullen - BRUSSEL (18/34 B)

Over de jaren heen heeft de wetgever tientallen gunstmaatregelen ingevoerd in het wetboek der inkomstenbelastingen. Gespreide taxatie, meerwaarden op bedrijfsvoertuigen, liquidatiereserve, bijzondere liquidatiereserve, voorzieningen voor risico’s en kosten, aftrek voor innovatie-inkomsten, investeringsaftrek, aftrek voor risicokapitaal, … zijn maar enkele voorbeelden. De corresponderende formulieren maken deel uit van de aangifte indien van toepassing.

Omdat de directe belastingen het grootste aandeel hebben in de fiscale begroting, dient de wetgever gerichte controles te kunnen uitvoeren op het juiste gebruik van deze gunstregimes. Dit doet zij aan de hand van opgelegde formulieren. Elke gunstmaatregel gaat gepaard met een corresponderend formulier. Er zijn zware sancties verbonden aan het ontbreken of foutief invullen van deze formulieren.

Tijdens dit seminarie leert u op praktijkgerichte wijze de formulieren op een juiste manier te interpreteren en in te vullen. De deelnemers krijgen een formularium ter beschikking.

Spreker

Donald Vandenberghe
Partner Flamée & Partners, Accountants en Belastingconsulenten, Lid examencommissie IAB