logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscale emigratie van natuurlijke personen: meer dan alleen fiscale aandachtspunten! - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscale emigratie van natuurlijke personen: meer dan alleen fiscale aandachtspunten! - BRUSSEL (18/183 B)

De toenemende internationalisering heeft als niet onbelangrijk neveneffect dat ook meer en meer landgenoten de blik op het buitenland richten en beslissen om België, al dan niet voorgoed, te verlaten, dikwijls om zeer uiteenlopende redenen.

In dit seminarie behandelen twee sprekers van het advocatenkantoor Cazimir de verschillende juridische en fiscale voor- en nadelen die verbonden zijn aan een emigratie.

De klemtoon ligt in dit seminarie op de emigratie van natuurlijke personen. Naar omstandigheden kan de emigratie van korte of langere duur zijn of definitief. Wat zijn de gevolgen daarvan op het vlak van de inkomstenbelastingen? En wat gebeurt er met het vermogen dat zich nog in België bevindt in geval van (misschien vroegtijdig) overlijden? En hoe is het gesteld met de rechten en de verplichtingen op het vlak van sociale zekerheid van iemand die naar het buitenland verhuist, maar vanuit België nog beroepsinkomsten verkrijgt? Wat gebeurt er met de pensioenrechten? En wat als iemand met de Belgische nationaliteit in het buitenland woont en daar geconfronteerd wordt met kosten van geneeskundige verzorging?

Andere vragen die aan bod komen tijdens dit seminarie zijn:

- Volgens welke wetgeving zal bij overlijden de nalatenschap geregeld worden op burgerrechtelijk vlak?
- Inzake erfbelasting zijn er tussen landen weinig verdragen afgesloten; hoe groot is het risico op dubbele erfbelasting in binnen- en buitenland? Welke initiatieven kunnen genomen worden om dat te vermijden?
- Hoe groot is de kans dat wie zich vestigt in een ander land, toch nog in België aan de personenbelasting wordt onderworpen? In welke mate speelt het bezit van vermogen in België of het aanhouden van financiële belangen daarbij een rol?

Een belangrijk onderdeel van dit seminarie zijn een aantal praktijkvoorbeelden. Het betreft een aantal casussen met verschillende gezins- en vermogenssituaties en waarbij de sprekers oplossingen voorstellen bij de concrete vragen die in dat geval rijzen en die te maken hebben met de burgerrechtelijke, fiscale en sociaalrechtelijke belangen van de betrokken personen.

Kortom, een multidisciplinair seminarie dat direct aansluit bij de concrete vragen waaraan op voorhand aandacht moet besteed worden en die een oplossing moeten krijgen als een natuurlijk persoon overweegt om zijn woonplaats naar het buitenland te verplaatsen.

Sprekers

Evelyne Van der Elst
Advocaat Cazimir Advocaten
Wim Vermeulen
Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS