logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscale aspecten van het bezoldigingsbeleid (3 sessies) - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 360
Datum: 13 februari 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

3 donderdagen
 
- 13, 20 en 27 februari 2020 van 13.30 tot 17.00 uur 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscale aspecten van het bezoldigingsbeleid (3 sessies) - BRUSSEL (20/72 B)

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie op zoek is naar een opleiding over de basisbeginselen van het fiscaal ondernemingsbeleid. De klemtoon van de opleiding ligt dus op de basisbeginselen zodat de lessenreeks ook een opportuniteit is voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus in op de fiscale aspecten van belangrijke beslissingen die een onderneming moet maken vanaf de start tot de stopzetting van de activiteit. Bijzondere eigenschap van deze lessencyclus is dat, naargelang het onderwerp, tegelijkertijd aspecten van inkomstenbelastingen, btw en andere belastingen rond een bepaalde topic worden besproken. Iedere uiteenzetting wordt gestoffeerd met praktische toepassingen.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Goede verloning van personeel en bedrijfsleiding kan een garantie zijn voor het goed functioneren van een bedrijf. Maar wat is het fiscale gevolg van de toekenning van bepaalde vergoedingen, voordelen, winstpremies, enz.? Zowel voor de onderneming als voor het personeel en de bedrijfsleiding bestaan er fiscaalvriendelijke verloningsmethoden.

Gedurende 3 sessies worden de basisprincipes van de loonfiscaliteit uitgebreid en grondig toegelicht. Voordelen in geld en in natura, vrijgestelde sociale voordelen, belastbare en niet-belastbare kostenvergoedingen staan op het programma. Er wordt gewezen op de verplichte inhouding van bedrijfsvoorheffing en de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de bezoldigingen in hoofed van de onderneming.

Het fiscaal regime van individuele en collectieve pensioentoezeggingen en van bedrijfsleidersverzekeringen, in hoofde van alle betrokkenen, ontbreekt niet.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie vennootschap-bedrijfsleider en de bevoordeling in dat verband, via rekening-courant of anderszins. Het vraagstuk van de managementfees past in dit onderdeel.

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven