logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscale aandachtspunten bij grensoverschrijdende internationale fiscale planning - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 120
Datum: 29 april 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscale aandachtspunten bij grensoverschrijdende internationale fiscale planning - BRUSSEL (20/100 B)

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie op zoek is naar een opleiding over de basisbeginselen van het fiscal ondernemingsbeleid. De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Verschillende vormen van internationale fiscale planning komen steeds meer onder druk te staan. De Belgische wetgever heeft in het verleden reeds een aantal bepalingen ingevoerd die gericht zijn op het bestrijden van ‘fiscaal misbruik’ in brede zin. Ook op internationaal niveau worden acties ondernomen om zgn. ‘agressieve fiscale planning’ in te dijken, zowel door de EU als de OESO (Base Erosion and Profit Shifting, of BEPS). In deze afsluitende sessie wordt stilgestaan bij de grenzen van international fiscale planning in het licht van het voortdurend veranderende nationale en internationale fiscale landschap.

Spreker

Bart Peeters
Prof. UGent, UA en ULg, Gastdocent FHS