logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscaal strafrecht: Algemeen deel - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 120
Datum: 21 februari 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscaal strafrecht: Algemeen deel - BRUSSEL (19/138 B)

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure.

Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de dienst voorafgaande beslissingen en de dienst fiscale bemiddeling.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.


Doelstelling van het algemeen deel is de betekenis toe te lichten van een aantal basisbegrippen uit het fiscaal strafrecht. Strafrechtelijke sancties zijn wettelijk voorzien indien iemand heeft gehandeld met bedrieglijk inzicht, met het oogmerk om de Schatkist te schaden. Aan deze voorwaarde is voldaan in geval van fraude. Maar wanneer is er nu precies sprake van fraude? En waar ligt de grens met belastingvermijding? Daarop wordt in deze sessie ingegaan. Andere topics zijn: principes van opsporing en gerechtelijk onderzoek in geval van fraude, samenwerking tussen parket en fiscale administratie, het verbod van dubbele sanctionering met administratieve en strafrechtelijke sancties, enz.

Spreker

Johan Speecke
Advocaat-vennoot Laga, Prof. FHS