logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscaal strafrecht: Algemeen deel - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscaal strafrecht: Algemeen deel - BRUSSEL (19/138 B)

De lessencyclus over fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, toch ruim informeren over de fiscale procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1.000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

Doelstelling van het algemeen deel is de betekenis toe te lichten van een aantal basisbegrippen uit het fiscaal strafrecht. Strafrechtelijke sancties zijn wettelijk voorzien indien iemand heeft gehandeld met bedrieglijk inzicht, met het oogmerk om de Schatkist te schaden. Aan deze voorwaarde is voldaan in geval van fraude. Maar wanneer is er nu precies sprake van fraude? En waar ligt de grens met belastingvermijding? Daarop wordt in deze sessie ingegaan. Andere topics zijn: principes van opsporing en gerechtelijk onderzoek in geval van fraude, samenwerking tussen parket en fiscale administratie, het verbod van dubbele sanctionering met administratieve en strafrechtelijke sancties, enz.

Spreker

Johan Speecke
Advocaat-vennoot Laga, Prof. FHS