logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscaal optimaliseren met eindejaarsverrichtingen - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscaal optimaliseren met eindejaarsverrichtingen - LAAKDAL (17/150 L)

Naar het einde van het kalenderjaar worden we steeds weer geconfronteerd met vele vragen van cliënten naar een fiscale ‘optimalisatie’ van de jaarrekening.

Vragen die in dat verband opduiken en in dit seminarie worden behandeld, zijn o.a.:
- Wanneer we investeringen hebben verricht, opteren we dan voor de notionele interestaftrek of voor een combinatie investeringsreserve en investeringsaftrek? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
- Gespreide taxatie of vrijstelling meerwaarde op bedrijfsvoertuigen: toepassen of niet, of soms wel en soms niet?
- Wanneer maken we de keuze tussen het fiscale voordeel van een tax-shelter of de aanleg van een liquidatiereserve?
- Wat is de invloed van het realiseren van meerwaarden op aandelen of het degressief afschrijven op het aanleggen van een liquidatiereserve?
- Een cliënt wil volgend jaar hoe dan ook een bedrag uitkeren aan de aandeelhouders; wat kiezen we: de uitkering van een dividend? Een kapitaalvermindering? Een interimdividend? Een tussentijds dividend? Of nog een ander type van uitkering?
- Welke alternatieve beloningsvormen zijn nog fiscaal interessant en toepasbaar op het einde van het boekjaar?
- Is het gunstig om nu nog een elektrisch voertuig aan te schaffen?
- Wat zijn interessante fiscale aspecten van een kapitaalverhoging? Hogere notionele interestaftrek? Verlaagde roerende voorheffing? Kan daarvoor de liquidatiereserve gebruikt worden?
- Indien reserves destijds werden vastgeklikt, wat kan/moet ik doen tijdens de wachttermijn?
- Wanneer precies kan een vennootschap dividenden uitkeren met toepassing van de verlaagde roerende voorheffing (in het kader van VVPR-bis-richtlijn)?
- Is het aangeraden om grote kosten nu te maken in plaats van te wachten tot volgend jaar?
- Moet nu al geanticipeerd worden op de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting?

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven