logo
Home » Aanbod » Seminaries » Feitelijke vereniging vs vzw: nieuwe verenigingsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid en btw - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Feitelijke vereniging vs vzw: nieuwe verenigingsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid en btw - BRUSSEL (19/176 B)

Van zodra een aantal personen samen handelingen stellen die kaderen in een  belangeloos doel, is er sprake van een feitelijke vereniging. Een feitelijke vereniging vergt met andere woorden geen formele oprichting, maar vloeit voort uit een eenvoudige, vaak mondelinge, overeenkomst tussen de leden en wordt afgeleid uit feitelijke omstandigheden. Dit gebeurt soms buiten het bewustzijn van de leden om. De feitelijke vereniging bezit geen rechtspersoonlijkheid. Het zijn de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. Dit brengt vanzelfsprekend risico’s mee voor die leden.

Vanaf het moment dat een feitelijke vereniging (zware) risico’s begint te nemen, loont het de moeite om over te stappen naar een vereniging zonder winstoogmerk, afgekort “vzw”. De vzw bezit immers rechtspersoonlijkheid, zodat de leden niet langer persoonlijk instaan voor de verplichtingen van de vereniging.

De vzw zal in het kader van de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht ingrijpende wijzigingen ondergaan vanaf 1 januari 2020. Vzw’s kunnen al een tijdje failliet worden verklaard en het faillissement aanvragen, maar zullen vanaf 1 januari 2020 ook onbeperkt handelsactiviteiten kunnen uitbouwen. Wat het fiscaalrechtelijk luik betreft, gaat het seminarie dieper in op btw-vraagstukken waar vzw’s en feitelijke verenigingen mee worden geconfronteerd. 

Tijdens dit seminarie maken mr. Bram Van Baelen en mr. Coralie Mattelaer, beide verenigingsrechtspecialisten bij Impact Advocaten, u wegwijs in de verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw aan de hand van het nieuwe verenigingsrecht (Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking sinds 1 mei 2019) en het nieuw ondernemingsrecht (Wetboek Economisch Recht, met gefaseerde inwerkingtreding sinds 2018). Hierbij schenken zij bijzondere aandacht aan het aspect bestuurdersaansprakelijkheid.
Wat de fiscale aspecten betreft, bespreken mr. Stein De Maeijer en mr. Vincent Vercauteren, beide specialisten in het fiscaal recht bij het advocatenkantoor Tiberghien onder andere de btw-regels die van toepassing zijn op feitelijke verenigingen en vzw’s. Hierover bestaan in de praktijk immers heel wat vragen.

Kortom, het ideale seminarie om een totaalbeeld te krijgen van de voor- en nadelen van de feitelijke vereniging en van de vzw en om de laatste wetswijzigingen in het verenigingslandschap onder de knie te krijgen.


Sprekers

Stein De Maeijer
Advocaat Counsel Tiberghien Advocaten
Coralie Mattelaer
Advocaat impact advocaten, Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
Bram Van Baelen
Advocaat impact advocaten, Onderzoeksassistent JRI Vennootschapsrecht KU Leuven