logo
Home » Aanbod » Seminaries » Een leven na de fiscale bemiddelingsdienst…de gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen - GENT
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 18 februari 2019
van 13.30 tot 17.00 uur

GENT
Clemenspoort vzw
Overwale 3
9000 GENT

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> Donderdag 7 februari 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in LAAKDAL 
> Donderdag 7 maart 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in BRUSSEL

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Een leven na de fiscale bemiddelingsdienst…de gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen - GENT (19/27 G)

Het toepassingsgebied van de gemeenrechtelijke bemiddeling werd uitgebreid door de Wet van 18 juni 2018. Voortaan kan de bemiddeling ook worden toegepast bij geschillen met publiekrechtelijke overheden. (art. 1724 Ger.W.). Met die nuance, dat het enkel kan gaan om een “geschil van vermogensrechtelijke aard […] waar een publiekrechtelijk rechtspersoon (zoals de fiscus) bij betrokken is”.

De gemeenrechtelijke regeling doet geen afbreuk aan de minnelijke regeling voor geschillen die reeds bestaat in fiscale zaken en heeft voorrang op de gemeenrechtelijke regeling tijdens de administratieve fase van een fiscaal geschil met de overheid. Eénmaal een dergelijk geschil in de gerechtelijke fase wordt ingeleid echter, kunnen zowel de rechtbanken als de partijen beroep doen op de gemeenrechtelijke regeling. (cfr. Wet van 18 juni 2018)

Voorheen konden publiekrechtelijke rechtspersonen (zoals de fiscus) enkel partij zijn bij een bemiddeling “in de bij wet of bij een in de Ministerraad overlegd KB bepaalde gevallen”. Zo werd bij wet in 2007 de fiscale bemiddelingsdienst opgericht. Anno 2019 blijft deze dienst nog steeds een voorname rol spelen in de (buitengerechtelijke) bemiddeling tussen partijen.

Tijdens deze studienamiddag, zullen de sprekers (Jan de Greef, advocaat en erkend bemiddelaar en Leo de Broeck, fiscaal advocaat) u wegwijs maken in zowel de gemeenrechtelijke bemiddeling als de bemiddeling in fiscale zaken. Ook wordt nagegaan hoe beide bemiddelingen zich inhoudelijk tot elkaar verhouden en krijgt u verduidelijkingen over de actoren en spelregels waarmee uw cliënt rekening moet houden in zowel  de administratieve als gerechtelijke fase van een voortdurend geschil met de fiscus.

Sprekers

Jan De Greef
Advocaat
Leo De Broeck
Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Prof. FHS