logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht boekhoudrecht en CBN-adviezen - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 04-05-20
tot 31-10-20
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 - E-SEMINARIE

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht boekhoudrecht en CBN-adviezen - GENT (19/02 G)

Naar jaarlijkse gewoonte stelt dit seminarie de deelnemer in staat om zijn of haar kennis inzake boekhoudwetgeving te actualiseren. De ontwikkelingen tijdens het jaar 2018 in de wetgeving en in de rechtspraak worden geïnventariseerd en geanalyseerd en dit zowel voor wat de ondernemingen betreft als voor wat de verenigingen en stichtingen betreft. Daarbij wordt niet alleen de Belgische reglementering behandeld, ook vanuit internationaal perspectief is een steeds grotere invloed te merken op de Belgische regelgeving. Vandaar dat ook mogelijke nieuwe initiatieven van de Europese Commissie en de Europese Raad aan bod komen.

Behalve de wijzigingen aan de regelgeving inzake boekhoud- en jaarrekeningenrecht wordt tijdens het seminarie ook voldoende belangstelling besteed aan de nieuwe adviezen die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen het afgelopen jaar op haar website heeft gepubliceerd.

Tot slot wordt een stand van zaken gegeven aangaande de individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht, de zogenaamde IBB’s die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zal kunnen afleveren.

Sprekers

Sadi Podevijn
Secretaris-generaal Wetenschappelijk Secretariaat Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Jan Verhoeye
Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Vennoot De Deyne Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten