logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscaliteit en onroerend goed - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 960
Datum: 17 februari 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

Deze cursus vindt plaats op
17/02, 24/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03 en 20/04/2020

Voor de volledige lessenreeks: 960 euro
Per sessie: 120 euro

Deze opleidingen worden elk jaar in het voorjaar herhaald.

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscaliteit en onroerend goed - BRUSSEL (20/80 B)

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerendgoedverrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden
topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.
Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 960 euro of op één of meer afzonderlijke topics.


Deel 1: Fiscale aspecten van de verkrijging van een onroerend goed
1. Verkrijging met heffing van de btw (20/81 B)

Deel 2: Beheer van onroerend goed
2. De patrimoniumvennootschap (20/82 B)

Deel 3: Bijzondere verkrijgingsvormen
3. Onroerende leasing, fiscale aspecten (20/83 B)
4. Verkrijging van onroerend goed via een aanvullende pensioenregeling (20/84 B)
5. Gesplitste aankoop van onroerend goed (19/85 B)

Deel 4: Vervreemding van onroerend goed 
6. Beëindiging van erfpacht- en opstalconstructies (20/86 B)
7. Meerwaarde bij de vervreemding van een onroerend goed (20/87 B)
8. Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap (20/88 B)